Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat premium deelnemer ECP: “Door deelname ECP beter begrijpen wat buiten het mobiliteitsysteem gebeurt”

Eric Mink

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet zich continu in voor een bereikbaar, veilig en duurzaam Nederland. Een belangrijk onderwerp voor het ministerie is het verkennen van de mogelijkheden om met behulp van data tot een meer optimaal (efficiënter, doelmatiger en duurzamer) gebruik van de Nederlandse weg, water, spoor en lucht infrastructuur te komen. Moderne…