Media Ukkie Dagen: Van speen tot game

De Media Ukkie Dagen zijn weer geweest! Dit jaarlijks terugkerende event wordt georganiseerd door onze partner Netwerk Mediawijsheid. Met de Media Ukkie Dagen vragen we jaarlijks aandacht van ouders en (professionele) opvoeders voor het belang van mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. De Media Ukkie Dagen 2019 vonden plaats van vrijdag 29 maart…