Eurofiber en ActiZ bundelen krachten samen met ECP

Eurofiber en ActiZ zijn deelnemers geworden van het ECP | Platform voor InformatieSamenleving. Betekenis geven aan ICT Deelname aan het ECP-platform is voor Eurofiber en ActiZ met name belangrijk om zo een waardevolle bijdrage  te leveren aan het debat over technologische ontwikkelingen in de informatiemaatschappij, zoals nieuwe mobiele netwerken, cybersecurity, digitaal onderwijs en gezondheidszorg op afstand….