Kabinet vraagt inbreng in advies AIV over internetregulering

Internet governance

Het kabinet heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het reguleren van het internet. Om te zorgen dat dit belangrijke onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht, zijn ze geïnteresseerd in de inbreng van het maatschappelijk middenveld en bedrijven.   Nederland staat voor een open, vrij…

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Vandaag hebben Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, Loek Hermans, namens de Topsectoren en Doekle Terpstra, namens het Techniekpact een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil de coalitie…

Interview met Telegraaf over oproep ICT-onderwijs voor kinderen

DEN HAAG – Een nieuw kabinet moet eindelijk werk maken van ict-onderwijs voor alle kinderen. Al vanaf de basisschool horen leerlingen vertrouwd te worden gemaakt met de basisbeginselen van computers en automatisering. Alleen zo komen ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Telegraaf sprak met ECP’er en CodePact programmanager Margreet de Vries over de oproep aan het…