Veilige E-mail Coalitie: samenwerken aan moderne internetstandaarden met veilig e-mailverkeer

Op donderdag 6 juli kwam de Veilige E-mail Coalitie (VEC) bijeen in rijkskantoor De Knoop in Utrecht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het CBS, Forum Standaardisatie, Open-Xchange en eco – Association of the Internet Industry verzorgden presentaties over de volgende onderwerpen: de implementatie van DANE, Universal Acceptance, de toepassing van internetstandaarden, en richtlijnen voor veilig e-mailtransport en…

Openbare consultatie over open standaarden van start

Het Forum Standaardisatie houdt van 5 augustus tot en met 2 september een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst ‘openbare standaarden’ plaatst, of daarvan verwijdert. Tijdens de consultatie kunt u reageren door uw commentaar…

Resultaten meting Informatieveiligheidstandaarden medio 2018 in digitaal magazine

Coverpagina magazine meting IV standaarden begin 2019

Groei informatieveiligheidstandaarden bij overheid, maar ook werk aan de winkel Begin 2019 heeft Forum Standaardisatie een nieuwe meting uitgevoerd naar de toepassing van informatieveiligheidstandaarden voor overheidswebsites en e-mail. Uit deze meting blijkt dat met name voor de e-mailstandaarden flinke sprongen zijn gemaakt, gemiddeld is het gebruik van e-mailstandaarden in het afgelopen halfjaar met 7% gestegen….

Larissa Zegveld nieuwe voorzitter van Forum Standaardisatie

Benoeming Larissa Zegveld door Knops

Raymond Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft in afstemming met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid, mevrouw Larissa Zegveld benoemd tot nieuwe voorzitter van het Forum Standaardisatie. Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in…

Nederlandse Parels van Linked Data toepassingen 2019 gepubliceerd

Logo Platform Linked Data Nederland

Linked Data technologie is inmiddels alweer twee decennia oud en lang geen experimentele technologie meer waar alleen onderzoekscentra mee bezig zijn. De technologie wordt veel gebruikt én biedt oplossingen voor actuele integratieproblemen.  12 praktijktoepassingen In de afgelopen jaren heeft het Platform Linked Data Nederland al een serie aan boekjes met Nederlandse toepassingen uitgebracht. En ook…

Publicatie resultaten meting Informatieveiligheidstandaarden

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Het Forum Standaardisatie monitort elk half jaar de voortgang van deze afspraken. De meest recente meting toont de stand van zaken met betrekking tot…

Overheid leert van de platform-economie

Gelooft u ook dat de Nederlandse overheid baat heeft bij een Kennisplatform APIs en dat het platform zich moet inzetten voor een overheidsbrede API strategie om zo de interoperabiliteit, kwaliteit en bruikbaarheid te versterken? Zo ja: onderteken dan het API manifest tijdens de sessie Overheid leert van de platform-economie van Forum Standaardisatie op het Jaarcongres…

Nieuws vanuit Forum Standaardisatie

Monitor open standaarden 2017 Jaarlijks wordt in opdracht van het Forum Standaardisatie het gebruik van open standaarden binnen de overheid in kaart gebracht. Dit betreft de standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Afgelopen week bood staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer de Monitor open standaarden 2017 aan. Uit de…

Video Open Standaarden wint Zilveren Cannes Corporate Award

Cannes Award

De video van Forum Standaardisatie over het gebruik van open standaarden heeft een zilveren Corporate Media & TV Award gewonnen op het befaamde internationale Festival van Cannes! De video (zie hieronder) maakt op leuke en herkenbare wijze duidelijk waar wat open standaarden nou eigenlijk zijn en waarom open standaarden voor iedereen belangrijk zijn. De boodschap…

Online magazine: Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017

Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Vandaag presenteert Forum Standaardisatie de Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2017 als online magazine. Voor de meting worden ruim 550 domeinen van overheidswebsites getest, wie scoort het beste? Zijn het de gemeenten, waterschappen, provincies, uitvoerders of het Rijk? Wat zijn Informatieveiligheidstandaarden precies en…