Dutch Datacenter Association deelnemer ECP: samenwerken aan een digitale economie

Links foto Stijn Grove en rechts logo Dutch Data Center Association

“ECP verbindt partijen rondom de digitale economie en maakt de connectie tussen technologie en economie in onze samenleving sterker. Als brancheorganisatie van datacenters in Nederland vinden wij het van groot belang dat alle facetten van digitalisering worden meegenomen in de ontwikkeling van onze digitale economie. Dit begint bij een sterke samenwerking met de sector, bedrijfsleven,…