E-magazine ‘Open Data in Perspectief’ mooie kroon op drie jaar Doorbraakwerk

De afgelopen drie jaar heeft het ICT Doorbraakproject Open Geodata vraag en aanbod van Open Data dichter bij elkaar gebracht. Door het vrijgeven van Open Data bestanden als het Actueel Hoogtebestand versie 2 (AHN2) en kennisdeling via Open Data Estafettes zijn nieuwe producten en diensten ontstaan. Een mooie kroon op drie jaar Doorbraakproject is het E-magazine ‘Open Data in Perspectief’.