Digitale inclusie – ‘Leave no (wo)man behind’

Bron: iBestuur magazine 13 mei 2019 “Digitale inclusie is geen doel op zich. Het gaat om mee kunnen doen in de samenleving, op persoonlijk vlak, op sociaal vlak, op de arbeidsmarkt. De alliantie is een vehikel om dat te bereiken. 50 procent van de Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 65 jaar beschikt over…

Sociale inclusie: Alliantie Nederland digitaal vaardig in oprichting

Technisch is alles mogelijk maar het adaptatie vermogen en de vaardigheden bepalen het gebruik en succes van digitale middelen. Deze digi-vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend bij mensen aanwezig, niet in de rol van klant, burger, werknemer. Met de Alliantie Nederland digitaal vaardig willen we hier gericht een bijdrage leveren vanuit de ambitie social inclusion by digital inclusion. In deze nieuwsbrief leest u het Why,…