ECP gaat verhuizen!

Maanweg 174 Den Haag

  1 december 2020 verhuist ECP | Platform voor de InformatieSamenleving van de Overgoo in Leidschendam naar ‘De Binckhorst’ in Den Haag. Een inspirerende locatie waar we ook op hybride wijze met elkaar kunnen samenwerken en bouwen aan de digitale samenleving in stroomversnelling. Als het coronabeleid dat toelaat, begroeten wij u vanaf die datum graag…

Kom en debatteer mee over een open, toegankelijk en veilig internet

Wilt u als bedrijf, start-up, ambtenaar, student of onderzoeksinstelling meediscussiëren over onderwerpen rondom internet die iedereen raken en van andere landen leren? Wat is bijvoorbeeld de impact van nieuwe technologieën, als AI, op de samenleving? Wat zijn de technische en operationele problemen en hoe dienen deze gereguleerd te worden? Welke economische uitdagingen brengt het internet…