Cybersecurity Woordenboek: specialistische termen helder uitgelegd

‘Pentest’, ‘code injection’ of ‘NOC’: termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Het Cybersecurity Woordenboek slaat een brug hiertussen, met een verklarende woordenlijst van ruim 500 veelgebruikte specialistische termen. Het woordenboek is opgesteld door de stichting Cyberveilig Nederland met hulp van de Cybersecurity Alliantie. Vakjargon binnen de cybersecuritysector…