Menselijke autonomie en kunstmatige intelligentie

ECP start werkgroep over juridische waarborgen voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome systemen Zelfrijdende auto’s, robotica die de zorgprofessional ondersteunen en intelligente zoekmachines: we maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie in diverse toepassingsvormen. Maar dit roept wel nieuwe vragen op. Zijn er bijvoorbeeld voldoende waarborgen in onze wet- en regelgeving om onze…

‘Samenwerking is cruciaal voor borgen informatieveiligheid en bestrijding cybercrime en abuse’

Cyber security

Cybersecurity: digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse digitale sector. Gelukkig besteden steeds meer partijen aandacht aan beveiliging en proberen zij actief cybercriminaliteit tegen te gaan.