ECP en Considerati bundelen krachten

Considerati is deelnemer geworden van ECP om samen de digitale samenleving te verbeteren. Deelname van Considerati aan het Platform is voor Considerati belangrijk om betekenis te geven aan het belang van de regulering van digitale samenleving en de afstemming hierover met de verschillende stakeholders. Considerati is 10 jaar geleden op gericht door Ton Wagemans en Bart Schermer die…

Besef van impact digitalisering ontbreekt in politiek Nederland

digital_tube

Nog krap twee weken te gaan tot de verkiezingen op 15 maart. De politieke partijen zijn sinds eind 2016 bezig met het verkondigen van hun standpunten en programma’s. Opvallend is dat het thema digitalisering en vooral de impact ervan op onze samenleving in de meeste politieke programma’s onderbelicht is of bijna in zijn geheel ontbreekt….