Online Trust Coalitie in wording

Partnering Trust

Sinds de startvergadering op 11 februari jl. hebben ruim 20 partijen commitment uitgesproken om de Online Trust Coalitie (OTC) te gaan vormen. Enkele werkgroepen zijn van start gegaan met het invulling geven aan de opdrachten die zij van de coalitie hebben meegekregen. In de tussenliggende periode is veel gebeurd en COVID-19 heeft tegelijkertijd een flinke…

Michiel Steltman te gast bij BNR Radio Digitaal

Michiel Steltman

Op woensdag 31 oktober was Michiel Steltman te gast bij BNR Radio Digitaal. Steltman is directeur en spreekbuis van de stichting DINL, de koepelorganisatie van de Nederlandse aanbieders van digitale infrastructuur, en project lead van het project Partnering Trust. Hij sprak op de radio over cloud assurance, de overheid en cloud. Aanleiding: Microsoft won het…