Specialisten uit het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van nieuw examenprogramma gezocht

Onlangs is een nieuw examenprogramma ontwikkeld voor het vak informatica in de bovenbouw havo en vwo (zie voor aanvullende informatie hier). In dat examenprogramma staan 12 keuzethema’s beschreven. Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven om bij elk keuzethema lesmodules te ontwikkelen. Op 20 september van 15.00 tot 18.00 uur vindt in Utrecht de kick-off plaats van dit…