AVG beschermt de privacy van kinderen nog onvoldoende

Afbeelding podcast kinderrechten

De wet (AVG) beschermt de privacy van kinderen onvoldoende. Daarom zijn er aanvullende regels nodig. Die conclusie trekt de Consumentenbond nadat ze de positie van deze kwetsbare groep in de wet lieten onderzoeken. Donderdag 8 april overhandigde de bond een rapport met de conclusies aan Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Kinderen zijn een…

Podcast Digitale kinderrechten en de AVG: een innovatiekans

Afbeelding podcast kinderrechten

In deze nieuwe podcast van het NL IGF en het Safer Internet Centre Nederland gaan Simone van der Hof, Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden en Thijs Hannema, advocaat bij Kennedy van der Laan, in gesprek over de online privacy van kinderen.  Onderzoeken tonen aan dat kinderen vatbaar zijn voor online marketing….

‘Integreer AVG en Cybersecurity Act’

Cybersecurity

Tom Vreeburg, IT Risk Assurance-professional en participant van Partnering Trust, pleit in het online iBestuur om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Cybersecurity Act te integreren. Hij stelt dat de Cybersecurity Act een kans biedt voor de EU om zaken met betrekking tot certificering te harmoniseren en te integreren. Het artikel gaat over de worstelingen…

Digitale diensten: Het gaat goed en het kan nóg beter

Nederlandse overheidsorganisaties hebben de digitale versnelling ingezet. Een ontwikkeling die past bij de totstandkoming van een sterke informatiesamenleving. Nederlandse publieke diensten zijn in toenemende mate voor burgers en bedrijven online beschikbaar, ook op mobiele apparaten en formulieren worden steeds vaker voor-ingevuld om gebruikers tijd te besparen. Nederland presteert goed ten opzichte van andere Europese landen,…

25 mei, en nu?

Overal om ons heen bereiden organisaties zich op voor invoering AVG. We merken enerzijds een bepaalde mate van onzekerheid en anderzijds van onverschilligheid. ECP heeft in november 2017, samen met Verdonck, Klooster and Associates, het rapport Nationale Privacy Benchmark gepubliceerd; hoe stond het met de privacybescherming en AVG-gereedheid bij de deelnemende organisaties? Nu de AVG…

Voorbereidingen op AVG binnen ECP

De afgelopen maanden hebben we binnen ECP onze processen, protocollen, websites, privacyverklaring en handboek voor onze eigen medewerkers geanalyseerd en waar nodig aangepast. Deze activiteiten hebben we ondernomen ter voorbereiding op 25 mei 2018, de invoerdatum van de AVG. Al jaren gaan we vertrouwelijk om met de gegevens van onze contactpersonen, onze medewerkers, de aanwezigen op…

Verslag Nationale Privacy Conferentie

nederlandse privacy awards

Hét privacy congres van Nederland! Op dinsdag 30 januari 2018 organiseerden ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en Privacy First gezamenlijk de allereerste Nationale Privacy Conferentie. Met de digitalisering van onze maatschappij staat het recht op privacy in toenemende mate onder druk. Hoe kunnen wij als samenleving digitaliseren én onze privacy behouden en versterken? Hoe zou Nederland…

AVG: Nederland op de goede weg, maar nog niet in control

Nationale Privacy Benchmark 2017 gepresenteerd tijdens Jaarcongres ECP Den Haag, 16 november 2017 – Vandaag presenteerden ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) de jaarlijkse Nationale Privacy Benchmark 2017. Daaruit blijkt dat bijna 9 op de 10 ondervraagde organisaties protocollen voor datalekken heeft. Toch durft een kwart niet volmondig bevestigend…

Nieuwe Europese wet brengt online privacy Nederlandse jeugd in gevaar

SIC brandbrief

Leeftijdsgrens moet omlaag naar 13 jaar om kinderen beter te beschermen Kinderen onder de 16 jaar kunnen vanaf volgend jaar alleen nog gebruik maken van social media, websites en apps als ze daarvoor toestemming krijgen van hun ouders. Dit blijkt uit de nieuwe Europese privacywet die in mei 2018 in werking treedt. In een brandbrief…

Doe mee aan de nationale privacy benchmark!

Privacy by Design

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Om inzage te krijgen in de manier waarop Nederlandse organisaties omgaan met het onderwerp privacy organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met Verdonck Klooster & Associates de Nationale Privacy Benchmark 2017….