Nederlanders maken zich meer zorgen over hun online veiligheid

Uit het Cybersecurity Onderzoek Veilig Online 2021, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat Nederlanders over de gehele linie zich meer zorgen maken over hun online veiligheid dan vorig jaar. Een deel geeft zelfs aan dat de zorgen tijdens corona zijn toegenomen. Ook geven zij zichzelf gemiddeld…

Alert Online bestaat 10 jaar! – terugblik partnerbijeenkomst

Tekening 10 jaar Alert Online

Op 22 april jl. vond de eerste partnerbijeenkomst voor het Alert Online netwerk plaats. Met ruim 70 aanmeldingen is Alert Online zeer voortvarend van start gegaan. De wens om dit jaar nog meer energie en enthousiasme te steken in het cyberbewust maken van de eigen achterban werd goed duidelijk, en er zijn veel ervaringen en…

Slechts 1% privacyklachten over kinderen

Afbeelding podcast kinderrechten

De AVG werkt nog niet optimaal als het gaat om de bescherming van de privacy van kinderen. Van de 28.000 klachten die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ontvangen ging slechts 1% over de schending van de privacy van een minderjarige gebruiker. Dit terwijl kinderen 1/3 van de online gebruiksgroep zijn. Enerzijds komt dit door de paradox…

Marjolijn Bonthuis te gast bij Zoldersessions

Zolder

Afgelopen maand was programmamanager Veilig & Vertrouwen Marjolijn Bonthuis te gast bij de Zoldersessions van Zolder. Zolder is een bedrijf dat digitale bescherming biedt voor de technologie van de toekomst. Voor hun Zoldersessions nodigen ze gasten uit om te praten over actualiteiten rondom cybersecurity. Tijdens de sessie kwamen er allerlei onderwerpen rondom digitale veiligheid aan…

Alert Online, de kick-off naar bewustwording

Alert Online

De cybersecuritymaand is de jaarlijkse cybersecurity–bewustmakingscampagne die elk jaar in oktober in heel Europa plaatsvindt. Het doel is het bewustzijn van cyberveiligheidsbedreigingen te vergroten én cyberveiligheid bij burgers en organisaties te bevorderen. Alert Online trapte deze speciale maand op 1 oktober op gebruikelijke wijs af met haar jaarlijkse Alert Online Kick-off.  De campagne Alert Online richt zich op het…

Oktober = Europese cybersecuritymaand

Cybersecurity

Door Marjolijn Bonthuis, ECP-programmamanager Veilig & Vertrouwen  Het is een traditie aan het worden. In oktober staan we stil bij het belang van cybersecurity. Voor overheid, bedrijfsleven en consument. Het is hét moment om de handen ineen te slaan om heel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Op 1 oktober gaf de staatssecretaris…

‘Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid’

Alert Online Kick-off

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade hierdoor navenant op. Desondanks vinden Nederlanders zelf dat zij goed op de hoogte zijn van hun digitale veiligheid en schatten de kans dat zij schade ondervinden van online risico’s laag (10%)…

Campagne Alert Online 2020

Vanaf donderdag 1 oktober a.s. wordt voor de negende keer de campagne Alert Online georganiseerd, een landelijke bewustwordingscampagne over cybersecurity. Doel van deze campagne is om online bewust gedrag te integreren in de levensstijl van mensen en organisaties.Tijdens de campagneperiode, die parallel loopt aan de cybersecuritymaand oktober (#ECSM), slaat Nederland de handen ineen om werknemers,…

Voorbereidingen op Alert Online 2020

Alert Online

Nu veel Nederlanders thuiswerken en we meer dan ooit gebruik maken van internet en internetdiensten, hoort u ook meer over cybercriminaliteit. En dan komt inmiddels haast automatisch de vraag: hoe Alert Online bent u, uw gezin of is uw medewerker? Deze ontwikkeling benadrukt nog eens het belang van het handen ineenslaan om cybercrime het hoofd te kunnen bieden en het belang van een…

Alert Online in 2020

alert online logo

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft sinds 1 januari jl. het stokje van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als afzender van Alert Online overgenomen. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving gaat EZK hierin vanuit een subsidierelatie ondersteunen, zoals wij dit in het verleden al eerder gedaan hebben. Alert Online is…