Kabinet vraagt inbreng in advies AIV over internetregulering

Internet governance

Het kabinet heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het reguleren van het internet. Om te zorgen dat dit belangrijke onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht, zijn ze geïnteresseerd in de inbreng van het maatschappelijk middenveld en bedrijven.   Nederland staat voor een open, vrij…