28-01-2020

Terugblik Knowledge Graphs & Linked Data-event

Op 22 januari organiseerden het Platform Linked Data Nederland en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving bij Beeld en Geluid een dag over Knowledge Graphs. Knowledge Graphs beschrijven de betekenis van informatie op een manier dat zowel machines als mensen met die beschrijving kunnen werken.

Harald Sack van het Karlsruhe Institute of Technology legde uit en demonstreerde hoe neurale netwerken, verrijkt met Knowledge Graphs, een rol kunnen spelen in uitlegbare en betrouwbare (voorspelbare) Artificial Intelligence (AI). Michel Dumontier van de Universiteit Maastricht liet in een gloedvol betoog zien dat een aantal recente belangrijke doorbraken op het gebied van medicijnen voortkomen uit het combineren van bestaande data. Hij illustreerde hoe enorm complex het combineren van data is zonder Knowledge Graphs. Wereldwijd zijn wetenschappers daarom actief om datasets te ontsluiten en te publiceren met deze methodiek. Ook voor AI en andere toepassingen die intensief werken met data is interoperabiliteit van data een grote drempel.

Een heel andere toepassingskant van Knowledge Graphs demonstreerde Michiel Stornebrink van TNO met SETU, de informatieuitwisselingsstandaard voor de uitzendbranche. Door kennis over een domein vast te leggen met Knowledge Graphs en deze te gebruiken om berichten en processen te definiëren kunnen standaarden sneller worden ontwikkeld. Knowledge Graphs geven partijen die standaarden gebruiken de ruimte om eerst slechts bepaalde delen van de standaard te implementeren en bestaande systemen interoperabel te maken.

Wilt u zelf een idee krijgen hoe Knowledge Graphs werken? Bestel dan het spel Play-a-Lod bij Bol.com. Meer informatie over het programma en presentaties kunt u hier vinden.

Impact en gebruik van data

In onze informatiemaatschappij vertegenwoordigt data veel waarde. Aan klanten kan precies worden aangeboden wat ze nodig hebben, terrorisme en criminaliteit kunnen beter opgespoord en voorkomen worden en fraude kan effectiever bes... + Meer over Impact en gebruik van data

Betrokken ECP'ers

Jelle Attema