14-11-2023

Kant-en-klaar Docker-pakket internet.nl

De testtool Internet.nl lanceert een nieuw versie in de vorm van een ‘kant-en-klaar’ pakket op basis van Docker. Het maakt het uitrollen, ontwikkelen, testen en schalen van de open source code van deze tool eenvoudiger. Daarmee is het ook gemakkelijker om de internet.nl-code op eigen servers te gebruiken.

‘Kant-en-klaar’ Docker-pakket

Tot nu toe was het opzetten van Internet.nl in een eigen omgeving omslachtig. Dit was een ergernis en belemmerde ook anderen die de Internet.nl-code wilden gebruiken en eraan wilden bijdragen. De afgelopen maanden is de Internet.nl-code zorgvuldig samengevoegd tot een ‘kant-en-klaar’ softwarepakket, dat wil zeggen een Docker container.

“Wij geloven dat deze ‘containerisation’ van Internet.nl een enorme stap voorwaarts is”, aldus Gerben Klein Baltink, voorzitter van Platform Internetstandaarden dat Internet.nl ontwikkelt. “Het ‘kant-en-klare’ pakket maakt het gebruik van de code gebruiksvriendelijker voor onszelf en voor anderen. Dat komt ook de kwaliteit van de code ten goede. Bovendien wordt het voor externe ontwikkelaars gemakkelijker om nieuwe code aan het project bij te dragen.”

Meer testen op moderne internetstandaarden

Met de release van deze nieuwe versie van internet.nl nodigen we iedereen uit tot nog meer testen van het gebruik moderne internetstandaarden in websites, mailservers en verbindingen. Niet alleen op onze eigen servers die de afgelopen 12 maanden meer dan 5 miljoen tests hebben uitgevoerd, maar juist ook op de servers van anderen. Op deze manier hopen we het wereldwijde gebruik van moderne internetstandaarden verder te versnellen zodat het internet toegankelijker, veiliger en betrouwbaarder wordt voor iedereen.

U bent van harte uitgenodigd om deze nieuwe versie op uw eigen systeem te installeren en te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat als u de code op een publieke webserver draait, u niet de Internet.nl naam of logo mag gebruiken.

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van SIDN Fonds. We willen hen dan ook hartelijk bedanken!

Over Internet.nl

De testtool Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden, een samenwerkingsverband van partijen uit de Internetgemeenschap en de Nederlandse overheid. Het doel van het platform is om gezamenlijk het gebruik van moderne internetstandaarden verder te vergroten om daarmee het internet voor iedereen toegankelijker, veiliger en betrouwbaarder te maken. De softwarecode van Internet.nl is online beschikbaar onder een open source licentie.

Meer gedetailleerde informatie over deze release vindt u in het nieuwsbericht op Internet.nl.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Esther Van den Neste

Derk Henderson

Betrokken Deelnemers