De Online Trust Coalitie lanceert Wetgevingsoverzicht van 19 Europese wetten in het digitale domein

De Europese Unie (EU) heeft de bevoegdheid om wetten en regels vast te stellen die gelden voor alle lidstaten, waaronder Nederland. Deze wetten zijn gebaseerd op EU-verdragen en omvatten onder andere EU-richtlijnen, EU-verordeningen en EU-besluiten. Om de cyberweerbaarheid te waarborgen is een alerte en adequate aanpak nodig van zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie. Deze krijgt onder meer vorm via een ambitieus pakket aan EU-wetgeving, waaronder NIS2, DORA, de Cyberresillience Act en de AI Act.

Hoe zorgen we dat Nederland kan meesurfen op de golf van Europese digitale wetgeving? Donderdag 30 mei organiseerde ECP in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Online Trust Coalitie (OTC) de ECP Deelnemersspecial ‘Cyberweerbaarheid; wat je moet weten, wat je moet doen’. Met het afpellen van de mondiale, Europese en nationale schil kwamen we bij de kern, namelijk de praktijk van bedrijven en overheidsinstanties die het in de praktijk moeten toepassen.

Als hoogtepunt lanceerde de OTC deze middag een wetgevingsoverzicht dat zij lieten ontwikkelen door ICTRecht. Tom Vreeburg, lid van het Kernteam van de OTC overhandigde het wetgevingsoverzicht aan Roman Volf, die vanuit EZK mede aan de wieg heeft gestaan van de OTC. Het overzicht gaat in op 19 Europese wetten, die grote impact hebben op het digitale domein. Het biedt de stand van zaken, het soort wet, de doelgroep, de impact, het toezicht en geeft raakvlakken aan met andere reguleringen. De komende tijd zal de OTC met ICTRecht maandelijks het overzicht bijwerken, vanwege de snelle ontwikkelingen.

Roman benadrukte hoe welkom zo’n overzicht is, voor het ministerie en voor alle partijen die zich voor willen bereiden op de komst van de wetten of anderen daarbij adviseren.

Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst kunt u vinden via deze link. Het wetgevingsoverzicht kunt u direct lezen door deze link te openen.