08-11-2021

Publicatie Netwerken van Seksueel Kindermisbruik op het Darkweb

Privaat-publieke samenwerking is van groot belang om online kindermisbruik aan te pakken. Dit geeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen aan in een publicatie over netwerken van seksueel kindermisbruik op het Darkweb.

De werkgroep Notice and Takedown speelt een belangrijke rol in het programma Children Safe on Internet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze werkgroep bestaat uit meerdere pijlers en de gedragscode Notice and Takedown, is een van deze pijlers. Samenwerking tussen private en publieke partijen m.b.t. deze gedragscode is van essentieel belang.

Wilt u het rapport lezen? Ga naar de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig