ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ziet in toenemende mate het belang om jongeren en burgers te betrekken bij maatschappelijk relevante onderwerpen. Publiek-private samenwerking is voor het oplossen van maatschappelijke problemen van belang en het betrekken van burgers is hierbij essentieel.

De jonge generaties, die van onze kinderen en kleinkinderen, ondervinden de gevolgen van onze beslissingen. Goede vertegenwoordiging van iedere bevolkingsgroep is daarom cruciaal voor een goed functionerende democratie en om de volledige vertalingsslag te kunnen maken naar de digitale wereld. Juist jongeren lopen vaak voorop met digitale trends.

Jongeren lopen digitaal voorop

In 2010 heeft ECP de Digiraad als jongerenadviesraad in het leven geroepen. De Digiraad is een groep enthousiaste jongeren tussen de 15 en 22 jaar oud met als missie jongeren bewustmaken en informeren over veilig internetten.

De jongerenraad schuift aan bij debatten, projecten of fungeert als klankbordgroep waarbij zij kunnen meedenken of in kunnen participeren. Met hun ‘jonge blik’ kijken zij naar vraagstukken die de digitale ontwikkelingen oproepen. Daarnaast staat de Digiraad open voor interessante en informatieve werkbezoeken bij een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie.

Rol ECP

ECP is de initiatiefnemer en coördinator van de Digiraad.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Esther Mieremet

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Joyce Martina-Roel