Aanpak Begeleidingsethiek

  • live sessie

Voeg toe aan agenda 11/19/2020 14:00 11/19/2020 14:45 Europe/Paris Aanpak Begeleidingsethiek Bekijk de sessie hier terug... https://ecp.nl/programma/aanpak-begeleidingsethiek/

Bekijk de sessie hier terug.

Digitalisering en nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Wat betekent het gebruik van smartphones voor ons dagelijks leven?

Ethiek als begeleider, niet als beoordelaar
ECP heeft in samenwerking met prof. dr. ir Peter-Paul Verbeek de aanpak Begeleidingsethiek ontwikkeld. Het is een innovatieve methode die concrete handvatten biedt om technologie op een ethisch verantwoorde manier toe te passen. De aanpak Begeleidingsethiek ziet ethiek niet als beoordelaar, maar als ethische begeleider van de introductie van technologie in de samenleving.

Workshop met concreet resultaat
De aanpak bestaat uit een workshop waarin verschillende betrokkenen de dialoog met elkaar voeren over de toepassing van een concrete technologie in een specifieke context. Gezamenlijk komen ze tot concrete handelingsopties. Die handelingsopties zorgen ervoor dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat de betreffende technologie op een letterlijk waarden-volle manier ingebed wordt in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie of binnen een netwerk.

 

Tijdens deze sessie spreekt Daniël Tijink met Peter-Paul Verbeek (hoogleraar techniekfilosofie aan de Universiteit Twente), Theo van der Plas (directeur cybercrime bij de nationale politie), Brigitte Boon (Chief Research Officer Academy het Dorp, SiZa), en Marco Carulli (Program operations manager, AAL, EU programma ouderen en technologie) over praktijkverhalen op het gebied van Begeleidingsethiek vanuit de politie, de zorg, en Europa.

 

Datum: donderdag 19 november
Tijd: 14.00-14.45 uur

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseerde ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners het ECP Jaarfestival: een online meerdaags event over onze digitale same... + Meer over ECP Jaarfestival.

Betrokken Sprekers

Theo van der Plas

Marco Carulli

Dr. Brigitte Boon

Daniël Tijink

Peter-Paul Verbeek