Peter-Paul Verbeek


Foto: Olivier Middendorp

“We zijn net zo verbonden aan technologie als aan taal, zuurstof of zwaartekracht.”

Prof. Dr. Ir. Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van techniek aan de Universiteit Twente en voorzitter van de ECP-werkgroep technologie en ethiek. Zijn onderzoek richt zich op de verwevenheid van mens en techniek en de plaats van ethiek hierin. De belangrijkste ethische vraag is niet óf we techniek moeten gebruiken maar hoe we dat moeten doen.

Daarnaast is hij onder meer lid van UNESCO – COMEST (Committee on the Ethics of Science and Technology), de Raad van toezicht van TNO, het bestuur van het Rathenau Instituut, Centrum voor Ethiek en gezondheid.
Hij schreef onder meer de ‘De grens van de mens’ en ‘Op de vleugels van Icarus’.

Ook is Peter-Paul voorzitter van de werkgroep technologie en ethiek van ECP, die de ambitie heeft het principe van ‘begeleidingsethiek’ te verspreiden en praktische invulling te geven.