06-01-2020

Genomineerden Nederlandse Privacy Awards 2020 bekend!

Op 28 januari a.s. (de Europese Dag van de Privacy) worden tijdens de Nationale Privacy Conferentie van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Privacy First de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Deze awards bieden een podium aan bedrijven en overheden die privacy zien als een kans om zich positief te onderscheiden en privacyvriendelijk ondernemen en innoveren tot norm te maken.

Genomineerden

Dit jaar heeft opnieuw een groot aantal hoogwaardige inzenders zich voor deelname aan de Nederlandse Privacy Awards aangemeld. Na een eerste selectie en diverse bedrijfsbezoeken heeft de onafhankelijke vakjury de volgende genomineerden bepaald, in willekeurige volgorde:

Publicroam

In de bibliotheek, in een koffiebar, een hotel, loggen de meeste mensen in op het lokale WiFi-netwerk. Vaak met één lokaal wachtwoord, wat op alle tafels staat. Bij onderwijsinstellingen werden de risico’s als eerste onderkend, later ook bij de overheid. Zo ontstonden Eduroam en Govroam. Maar waarom niet gewoon voor iedereen en overal als gast veilig en gemakkelijk op WiFi? Dat idee is opgepakt door Publicroam en valt op veel plekken in goede aarde. Verschillende grote gemeenten en organisaties, zoals alle bibliotheken, zijn al aangesloten of sluiten aan. Eén account en bij alle deelnemers automatisch en veilig online, met serieus respect voor privacy.

Candle

Candle is een project dat gericht is op het ontwikkelen van alternatieve smartsystemen in en rondom het huis, met als basis dat er geen verbinding met het internet en een cloud noodzakelijk is. Candle is als projectorganisatie met studenten vanuit de universiteit, hogeschool en kunstenaarscollectieven gericht op praktische hardware-oplossingen, gecombineerd met open source-software. Zo kunnen diverse huishoudelijke apparaten zoals de cv, camera’s, sensoren etc. eenvoudig hierop aangesloten worden. De smart-oplossing zonder de Big Tech-bedrijven en hun data driven-modellen is dus mogelijk en eenvoudig te realiseren en Candle laat dat zien. Inmiddels zijn er diverse oplossingen die daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden door bedrijven. Candle is in de kern privacy by design en opent de ogen voor alternatieve smartsystemen.

Skotty

Het ambitieniveau van Skotty is hoog: de beste zijn in veilige, digitale communicatie. Skotty biedt een veilig alternatief voor het regelmatig versturen van e-mails met bijlagen. Bij de ontwikkeling van Skotty stond privacy by design centraal. In de architectuur is het uitgangspunt geen toegang te willen tot gegevens over gebruikers. Via de browser worden databestanden versleuteld verzonden en opgeslagen. Skotty heeft geen toegang tot de data in de bestanden, alleen het gebruikersprofiel en is daarmee met recht een zero knowledge-provider.

NUTS

NUTS wil als stichting bijdragen aan het creëren van een Open Source Community die privacyvriendelijke oplossingen voor het delen van persoonsgegevens in de zorg biedt. NUTS werkt aan een decentrale benadering van toestemmingsverlening. Patiënten krijgen regie over wie toegang krijgt tot hun gegevens. De stichting nodigt iedereen uit om – binnen de lijnen van het Manifest van de stichting – bij te dragen aan open source-oplossingen. Privacy staat bovenaan in de benadering. NUTS beperkt zich tot processen rond authenticatie en identificatie, adressering en logging. Daarmee onderscheidt NUTS zich als een hoeder van privacy bij het delen van gegevens in de zorg.

Rabobank en Deloitte

Voor het in aanmerking komen voor (sociale) huurwoningen zijn veel persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deloitte en woningcorporaties hebben vanuit een ambitie om efficiënter te werken en daarbij recht te doen aan de vertrouwelijkheid van klantinformatie gezocht naar andere oplossingen. Uitgangspunten daarbij zijn dataminimalisatie en regie voor de potentiële huurder. Door de Rabobank is samen met Deloitte een Wallet (app) ontwikkeld die de gebruiker in staat stelt veilig via DigiD op het juiste moment in het proces een inkomenstoets te doen. Hiermee krijgt de potentiële huurder meer regie op zijn gegevens en wordt de hoeveelheid data geminimaliseerd.

Jury Nederlandse Privacy Awards

De jury bestaat uit onafhankelijke privacy-experts uit diverse sectoren:

–          Bas Filippini, oprichter en voorzitter Privacy First

–          Paul Korremans, partner Comfort-IA; functionaris gegevensbescherming; tevens bestuurslid Privacy First

–          Marie-José Bonthuis, eigenaar IT’s Privacy

–          Esther Janssen, advocaat Informatierecht en grondrechten, bureau Brandeis

–          Marc van Lieshout, managing director iHub, Radboud Universiteit Nijmegen

–          Melanie Rieback, CEO en co-founder Radically Open Security

–          Nico Mookhoek, privacy-jurist en eigenaar NMLA

–          Wilmar Hendriks, founder Control Privacy (tevens lid Raad van Advies Privacy First)

–          Alex Commandeur, senior adviseur BMC Advies.

Uitreiking Awards

Tijdens de Nationale Privacy Conferentie op 28 januari as. in Nieuwspoort (Den Haag) worden alle genomineerde projecten door de inzenders aan het publiek gepresenteerd. De Nederlandse Privacy Awards 2020 zullen vervolgens door Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) in drie categorieën worden uitgereikt: 1) Bedrijfsoplossingen, 2) Consumentenoplossingen en 3) Aanmoedigingsprijs.

Privacy First organiseert de Nederlandse Privacy Awards met steun van Stichting Democratie & Media, in samenwerking met ECP. Klik hier voor een impressie van de Nederlandse Privacy Awards 2019.

Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse ho... + Meer over Privacy

Betrokken ECP'ers

Esther Mieremet