03-04-2020

ECP-nieuwsflits corona #2

Corona en initiatieven van onze partners en deelnemers

In deze nieuwsflits geven we updates over de impact van het coronavirus op onze thema’s en sectoren rondom digitalisering en de samenleving. We delen wekelijks adviezen, tips en initiatieven van onze partners en deelnemers.

Heeft u suggesties, ideeën of goede ervaringen die onze aandacht kunnen gebruiken? Laat het ons vooral weten via info@ecp.nl. Samen gaan we voor een gezonde en veerkrachtige digitale samenleving.

Landelijke actie digitale inclusie

Nu het zoveel mogelijk vermijden van sociale contacten, thuiswerken en digitaal onderwijs cruciaal is om als samenleving gezond te worden, verdient digitale inclusie nóg meer aandacht en actie van ons allemaal. Want online meedoen moet mogelijk zijn voor alle Nederlanders. En dat betekent dat iedereen moet kunnen beschikken over:

 • Een apparaat zoals desktop, laptop, tablet of telefoon
 • Een internetaansluiting
 • Duidelijke instructie
 • Beschikbare hulp (on- en offline)

De Alliantie Digitaal Samenleven is een landelijke actie gestart om zoveel mogelijk mensen van digitale apparaten te voorzien. Ze zorgt voor de centrale coördinatie van het verzamelen, schoonmaken, installeren en verdelen van de apparaten en de hulp. Dit doet ze samen met partners, ministeries (BZK, OCW, VWS, EZK), allianties en bestaande initiatieven. Ze roepen het Nederlandse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties op mee te helpen.

Digitale hulp voor ouderen

Senioren en kwetsbare ouderen worden door de coronacrisis extra hard geraakt. Social distancing betekent voor hen in veel gevallen geen contact, geïsoleerd zijn en niet altijd digivaardig genoeg om dit op te lossen en te verzachten.

Intiatieven die een handreiking bieden:

 • Digivaardigindezorg.nl heeft een speciale pagina aangemaakt met onder andere instructies voor zorgprofessionals om te kunnen ondersteunen bij beeldbellen. De pagina wordt continue aangevuld.
 • Het Nationaal Ouderenfonds lanceerde in samenwerking met VodafoneZiggo en Samsung de gratis telefonische helpdesk Welkom Online voor alle ouderen in Nederland. De helpdesk wordt bemand door vrijwilligers van het Ouderenfonds en VodafoneZiggo.
 • Het ministerie van VWS heeft extra subsidie beschikbaar gesteld voor digitale zorg op afstand. Zorgorganisaties kunnen nu subsidie aanvragen voor het aanschaffen van digitale toepassingen.
 • Op Mediawijsheid.nl biedt het dossier ‘Grijs en mediawijs’ concrete tips en informatie voor ouderen over ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.

Ziekenhuizen helpen bij cyberincidenten

Momenteel wordt er in de Nederlandse zorg intensief gewerkt om iedereen in de samenleving te helpen in deze bizarre tijden van de coronacrisis. Tegelijkertijd misbruiken criminelen de situatie om zorginstellingen en zorgaanbieders digitaal aan te vallen, door bijvoorbeeld gijzelsoftware te verspreiden of spam te versturen.

Cyberexperts in Nederland vinden dit onvoorstelbaar en nemen actie door zich te verenigen in de coalitie Wij Helpen Ziekenhuizen om de Nederlandse zorginstellingen kosteloos en belangeloos te beschermen tegen digitale aanvallen in tijden van de coronacrisis. Samen hebben ze de website www.wijhelpenziekenhuizen.nl opgezet om gratis hulp te bieden aan alle zorginstellingen in Nederland die met spoed gebruik willen maken van cyberexperts in heel het land om veilig zorg te kunnen blijven bieden.

Gemiddelde beeldschermtijd van jonge kinderen met 50 minuten toegenomen sinds de coronacrisis

Uit het Iene Miene Media-flitsonderzoek, uitgevoerd in het kader van de Media Ukkie Dagen, blijkt dat jonge kinderen (0 t/m 6 jaar) gemiddeld 2,5 uur besteden aan beeldschermmedia sinds de coronacrisis, bijna een uur meer dan normaal. Vooral het kijken van filmpjes en het spelen van online spelletjes is toegenomen. Daarnaast zijn ouders minder streng als het gaat om mediagebruik, zo blijkt uit aanvullend onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel.

Thuisonderwijs

Om scholen en leerkrachten bij te staan in deze tijd heeft Google voor scholen over de hele wereld geavanceerde functies in Hangouts Meet kosteloos beschikbaar gesteld voor afstandsonderwijs via Google voor Education. Zo kunnen docenten contact blijven maken met studenten en leren op afstand faciliteren. Op de website Lesgeven vanuit huis staan daarvoor nuttige tips en hulpmiddelen voor docenten, leerlingen en ouders bij de ondersteuning van afstand- en thuisonderwijs.

Thuiswerken vraagt om creatieve oplossingen

Koffieshuffle, Scrum op afstand en Beeldbellen met Bestek… online thuiswerken en samenwerken hoeft zeker niet saai te zijn. Het niet-alledaags adviesbureau Jonge Honden lanceerde vandaag de Thuiswerktoolkit – werkvormen voor creatief thuiswerken. Janna Hollema, projectadviseur bij ECP, was erbij. Online thuis uiteraard. Lees meer.

ICT-opleiders direct geraakt door de coronacrisis

Aanbieders van ICT-opleidingen zien direct de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus: hun inkomsten zijn gemiddeld 70% gedaald door het afzeggen of uitstellen van trainingen. In sommige gevallen is zelfs het complete lesaanbod stilgevallen. Dit blijkt uit een rondgang onder het ICT Leerplatform, het netwerk van opleiders binnen NLdigital.

Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital, noemt het signaal van de opleiders zorgwekkend. “Het trainen en opleiden van werknemers is cruciaal in onze sector. Deze bedrijven zijn een belangrijk onderdeel van het digitale ecosysteem. We kijken samen met het ICT Leerplatform wat we als collectief kunnen doen om te helpen.”

Kom virtueel borrelen met live concert van Jett Rebel!

De Nederlandse ICT-sector organiseert op vrijdag 3 april om 16:45 uur een gratis virtueel concert van Jett Rebel. Nu er veel virtuele vrijdagmiddagborrels plaatsvinden, wil de Nationale VrijMiBo deze graag voorzien van live muziek.

De Nationale VrijMibo staat voor verbinding en is bedoeld voor iedereen in Nederland die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Het is daarnaast ook als steun in de rug voor de ICT-sector, waar samen hard gewerkt wordt in tijden van de COVID-19-pandemie. Het concert kan online live bekeken worden door iedereen. Tune vandaag in om 16:45 uur in op nationalevrijmibo.nl!

Bijspijkeren tijdens corona

 • Wilt u zich ontwikkelen op het gebied van Blockchain? Volg dan de Nationale Blockchain Cursus. De onlinecursus is voor iedereen toegankelijk die kennis op wil doen over blockchain en de mogelijke toepassingen hiervan.
 • WGV Zorg en Welzijn organiseert vijf gratis webinars over digitale vaardigheden. De webinars worden gegeven door Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale vaardigheden bij ECP.
 • Google Digitale Werkplaats organiseert sinds 31 maart online webinars en coaching voor mkb’ers en zzp’ers om kennis op te doen over relevante onderwerpen in deze tijd. Door middel van online groepscoaching kunnen ondernemers samen met maximaal 10 andere branchegenoten en de Digitale Werkplaats coach-ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen. Alle sessies zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

Overig nieuws

 • Van 3 t/m 5 april vindt de Nederlandse editie van hack the crisis plaats, een wereldwijde beweging van hackathons. Tijdens deze online hackathon worden krachten gebundeld om aan oplossingen te werken die ontstaan zijn door de huidige crisis. Meedoen? Je kunt je nog aanmelden!
 • Het online seminar ECP Deelnemersspecial ‘Decentrale Digitale Identiteit’ wordt verplaatst naar begin mei. De exacte datum volgt spoedig.
 • De 6e werkconferentie Digivaardig in de zorg op 11 juni gaat door als online variant. Meer informatie volgt.
 • Op deze pagina informeren we u over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in relatie tot onze events en bijeenkomsten. Zodra er wijzigingen zijn, wordt deze pagina geüpdatet.