Online seminar - 6e Werkconferentie Digivaardig in de zorg

Datum: 11 juni 2020
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Vorm: Online

Op 11 juni vindt de zesde werkconferentie van de Coalitie digivaardig in de zorg plaats. Door de coronamaatregelen hebben we gekozen voor een online bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zullen we de nieuwe zelftesten voor de sectoren ggz en ziekenhuizen presenteren.

In april 2019 lanceerden we voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg zelftesten, leermiddelen, communicatiemiddelen en andere materialen. Doel: zorgorganisaties helpen bij het digivaardiger maken van hun medewerkers. Dit jaar gaan we op veler verzoek ook aan de slag voor de ggz en de ziekenhuizen!
Tijdens de online werkconferentie lanceren we de zelftesten voor de sectoren ggz en ziekenhuizen. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe je met zo’n zelftest in je zorgorganisatie aan de slag kan. Daarvoor hebben we veel tools en ervaringen om te delen. Ook gaan we in op de gevolgen van de coronacrisis: wat heeft dit betekend voor digitale vaardigheden in de zorg en wat staat ons nu te doen?

De coalitie Digivaardig in de zorg

Gebrek aan digitale vaardigheden in de zorg kost zorgverleners tijd en zorgt voor fouten en stress. Het vertraagt ook de adoptie van digitale innovaties die nodig zijn om de zorg betaalbaar te houden. De coalitie Digivaardig in de zorg agendeert dit knelpunt al jaren en ondersteunt zorgorganisaties bij het digivaardiger maken van hun medewerkers. De coalitie is een bottom-up beweging waar mensen uit verschillende zorgsectoren en zorgfuncties (zorgprofessionals, ICT’ers, docenten, HR, communicatie etc) kennis uitwisselen en vooral gezamenlijk activiteiten vormgeven die de zorg meer digivaardig maken.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich hieronder aanmelden. Na aanmelding rekenen wij op uw komst.

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Deelname formulier

Ja, ik wil uitgenodigd worden voor events en activiteiten die (mede) door ECP georganiseerd worden.