Webinar - 6e Werkconferentie Digivaardig in de zorg

Datum: 11 juni 2020
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Vorm: Online

Op 11 juni vindt de zesde werkconferentie van de Coalitie digivaardig in de zorg plaats. Vanwege de coronamaatregelen is de bijeenkomst deze keer digitaal.

Juist in deze tijd zijn digitale vaardigheden van zorgprofessionals ontzettend belangrijk. Alle zorgorganisaties proberen waar mogelijk digitale zorg op afstand te leveren. Deze maatregelen blijven nog wel even nodig. Dit is dus hèt moment voor zorgorganisaties om in te zetten op de digitale vaardigheden van hun medewerkers! 

Programma

De werkconferentie start met een korte update door projectleider Daniël Tijink van alles wat de coalitie Digivaardig in de zorg doet om zorgorganisaties te ondersteunen.

Vervolgens presenteert programmamanager Suzanne Verheijden de nieuwe zelftesten voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen en de ggz. In april 2019 lanceerden we voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg zelftesten, leermiddelen, communicatiemiddelen en andere materialen. Dit jaar gaan we op veler verzoek ook aan de slag voor de ggz en de ziekenhuizen.

Daarna kun je deelnemen aan een van de 4 interactieve subsessies (van 35 minuten). Je kunt kiezen uit: 

  • Aan de slag met de zelftest: meten is weten 
  • Overtuig je manager van het nut en de noodzaak van een project digitale vaardigheden 
  • De invloed van technologie op werken in de zorg: kansen en knelpunten 
  • Dan doe je maar alsof je het leuk vindt…! Over hoe mensen te motiveren 

Lees hier meer over de inhoud van de vier workshops.

We sluiten af met een digitale pubquiz door Suzanne Verheijden waarbij er mooie coronaproof prijzen te winnen zijn! 

De coalitie Digivaardig in de zorg

Gebrek aan digitale vaardigheden in de zorg kost zorgverleners tijd en zorgt voor fouten en stress. Het vertraagt ook de adoptie van digitale innovaties die nodig zijn om de zorg betaalbaar te houden. De coalitie Digivaardig in de zorg agendeert dit knelpunt al jaren en ondersteunt zorgorganisaties bij het digivaardiger maken van hun medewerkers. De coalitie is een bottom-up beweging waar mensen uit verschillende zorgsectoren en zorgfuncties (zorgprofessionals, ICT’ers, docenten, HR, communicatie etc) kennis uitwisselen en vooral gezamenlijk activiteiten vormgeven die de zorg meer digivaardig maken.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link.

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg
  • Digivaardig in de zorg

    Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica... + Meer over Digivaardig in de zorg