ECP Deelnemersspecial - Vertrouwen in de digitale economie

Op donderdag 18 april organiseerde ECP in samenwerking met de Dutch Blockchain Coalition (DBC) de ECP deelnemersspecial ‘Vertrouwen in de digitale economie’ in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Dagvoorzitter Marjolijn Bonthuis (Programmadirecteur Digitale Veiligheid & Vertrouwen – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, heette de aanwezigen van harte welkom. De rode draad van de middag was: digitaal vertrouwen zorgt voor een versnelling naar een digitale samenleving. Vertrouwen ontstaat niet vanzelf, het is een verwachting tussen meerdere partijen en vergt daardoor actie en samenwerking.

Victor van der Hulst (Coalitiemanager – Dutch Blockchain Coalition) schetste de context van de middag: het vitale belang van Digital Trust voor onze samenleving. Het internet begon als een netwerk om voornamelijk informatie te delen, maar het is nu een cruciale speler geworden in zowel maatschappelijke als economische processen. Echter, vertrouwen blijft een kwetsbaar punt. Victor schetst hoe in de digitale wereld eerst vertrouwensbronnen werden gecreëerd gebaseerd op analoge processen, zoals het kopiëren van paspoorten en het scannen van handtekeningen – een vorm van “digitization” van vertrouwen. De DBC heeft bijgedragen aan digitale equivalenten van vertrouwen, die niet alleen meer zekerheid geven (veiligheid, privacy), maar ook gemakkelijker en goedkoper zijn, inclusief, duurzaam én nieuwe kansen bieden voor economie en samenleving (‘digitalization’ van vertrouwen). Bekijk de presentatie Presentatie Victor van der Hulst

Mark van Staalduinen (Program Lead Digital Trust NL -Dutch Blockchain Coalition) zoomde in op de vraag wat Digital Trust is. In gesprek met Augustinus Mohn (Senior Manager Resilience and Business Continuity – KPMG), die heeft bijgedragen aan het Digital Trust Framework van het World Economic Forum (WEF), ging hij in op de definitie van Digital Trust en wat nodig is om vertrouwen in een digitale dienst of product te kunnen hebben. Klik hier voor meer informatie. Centraal in het begrip Digital Trust staat de belofte dat de belangen van stakeholders en de samenleving worden behartigd: verantwoord, transparant en controleerbaar. Mark nodigde aanwezigen uit om deel te nemen aan de een sessie over ‘Crafting the Dutch Trust Tech Landscape’ op 15 mei, waarin we dit raamwerk willen vertalen naar de Nederlandse situatie. Bekijk de presentatie: Presentatie Mark van Staalduinen & Augustinus Mohn

Een betrouwbare digitale identiteit vormt het begin van Digital Trust: op het anonieme internet is niet duidelijk met wie of wat je contact hebt. Alexander van den Wall Bake (Business Consultant Self Sovereign Identity – TNO) legde uit hoe Europese wetgeving, met name eIDAS (de herziene versie van de Electronic Identification And Trust Services), de vereisten voor betrouwbare digitale identiteiten uniform vastlegt en waarborgen biedt die ervoor zorgen dat partijen binnen de Europese economische zone kunnen vertrouwen op elkaars digitale identiteiten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen moeten betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd dankzij deze wetgeving. Bovendien moet de betrouwbaarheid van verschillende kenmerken van entiteiten kunnen worden gecontroleerd en geverifieerd, zoals de functie en bevoegdheden van een persoon binnen een organisatie. Bekijk de presentatie: Presentatie Alexander van den Wall Bake

Alex Bausch (Executive chairman – 2Tokens) ging in op het groeiende belang en de kansen van tokens: betrouwbare digitale bewijzen van eigendom, rechten of plichten. Het tokenizeren van eigendom (bijvoorbeeld van een stuk van een zonnepaneel), of een recht of plicht (bijvoorbeeld een digitaal toegangskaartje, het recht om te stemmen, de verplichting een product of dienst af te nemen of te leveren) of een digitaal bezit (zoals een digitale munt) speelt een grote rol in het stroomlijnen van economische activiteiten en biedt nieuwe mogelijkheden om waarde toe te voegen. Ze zorgen voor gemak, efficiency, vertrouwen en democratisering van governance. De onderliggende techniek is randvoorwaardelijk: het meest belangrijk is dat mensen het gemak, nut en belang ervaren. Twee impactvolle initiatieven zijn de internationale tokenization van de Electronic Bill of Lading (vrachtbewijs) en de tokenization van obligaties en bonds (global illiquid assets) waar Duitsland in voorop loopt. Bekijk de presentatie: Presentatie Alex Bausch

Peter Verkoulen (Programmadirecteur – Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud) legde uit hoe Europese wetgeving voor het digitale domein eigenlijk vraagt om Digital Trust technologie. Digitaal vertrouwen en de onderliggende technologieën kunnen organisaties helpen om te voldoen aan aankomende wet- en regelgeving. Die technologie kan helpen om binnen sectoren compliant te zijn en schaalbare, herbruikbare oplossingen te ontwikkelen over de grenzen van sectoren heen. De eisen die vanuit Europa worden gesteld aan het kunnen delen van data en interoperabiliteit van services, helpen mee om te komen tot Common European Data Spaces (CEDS). Toezichthouders denken actief mee over vernieuwing en de rol van trust technologie. Denk hierbij aan de European Data Innovation Board, waarin vanuit Nederland de ACM zitting heeft. Bekijk de presentatie: Presentatie Peter Verkoulen

Marjolein Christiaanse (Manager Standards & Applied Knowledge – GS1 Nederland) zoomde in op het belang van betrouwbare digitale informatie over fysieke producten en diensten. De stichting GS1 is 50 jaar geleden opgericht door bedrijven en voor bedrijven (met Albert Heijn in de hoofdrol) om productinformatie te digitaliseren. De voor iedereen bekende barcodes van GS1 zijn uitgegroeid tot dé wereldwijde standaard. Marjolein vertelt hoe de Europese ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) de ontwikkeling van de barcode een stap verder heeft gebracht en de ontwikkeling van een Digitaal Product Paspoort (DPP) heeft gestimuleerd. De tools die GS1 biedt voor een DPP worden inmiddels door de eerste bedrijven gebruikt en zal komende jaren een standaard worden voor betrouwbare informatie in de wereldwijde productie- en handelsketens en daarmee een grote drijfveer zijn voor verduurzaming en circulariteit. Bekijk de presentatie: Presentatie Marjolein Christiaanse

Mark Hanhart (Detecting Financial Crime Design Expert – ABN AMRO Bank N.V.) vertelde over het Company Passport (digitaal bedrijfspaspoort) dat vanuit de DBC is opgericht in samenwerking met ABN AMRO, KVK, KNB en de Belastingdienst. Het Company Passport, berustend op eIDAS, maakt gebruik van digitale gegevens om (juridisch) vertrouwen en gemak voor ondernemers en de samenleving als geheel te verbeteren. Het Company Passport draagt bij aan veilige, naadloze en efficiënte handel tussen bedrijven, consumenten en interactie met publieke partijen. Een voorbeeld waarin het Company Passport gebruikt kan worden is het oprichten van een BV: nu moet iedere ondernemer die een bedrijf wil oprichten ongeveer dezelfde informatie keer op keer aanleveren bij de notaris, KVK, de Belastingdienst, en de banken. Ook wanneer er een transactie tussen 2 partijen plaatsvindt, dient vaak dezelfde informatie aangeleverd te worden, aan bijvoorbeeld grote afnemers, toeleveranciers of toezichthouders. Het Company Passport legt die informatie op een herbruikbare en verifieerbare manier vast, gebruikmakend van de brondata. Bekijk de presentatie: Presentatie Mark Hanhart

Victor van der Hulst sloot de middag af met de aankondiging van FIDES – Accelerating Digital Trust, dat ten doel heeft Digital Trust te versnellen, door gezamenlijke generieke bouwblokken te beproeven met gedeelde standaarden en een gedeelde visie op digital trust. Deze middag illustreert dat de trust technologieën die het fundament leggen voor digitale identiteit, tokens en betrouwbare digitale informatie een belangrijke rol spelen bij het oplossen van actuele en urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe economische mogelijkheden creëren. Bekijk de presentatie: Presentatie Victor van der Hulst afsluiting

Terugkijken ECP evenementen

Deze bijeenkomst is opgenomen en is binnenkort exclusief terug te kijken voor ECP-deelnemers. Deelnemer zijn heeft vele voordelen. Bent u benieuwd welke voordelen er nog meer bij het ECP-deelnemerschap horen? Vul het interesseformulier in en wij voorzien u graag van meer informatie over het ECP-deelnemerschap.

Sprekers

Victor van der Hulst

Victor van der Hulst is een ervaren programmamanager en sinds begin 2023 als coalitiemanager betrokken bij de DBC. Hij heeft een achtergrond in IT, innovatiemanagement en een master Information Management. Ontwikkelingen binnen web3, digital identity en AI volgt hij op de voet. Hij zet zich actief in voor het thema Digitaal Vertrouwen en als kwartiermaker heeft hij onlangs (met het ecosysteem) het initiatief tot FIDES genomen.

Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen is sinds november 2019 Managing Director en oprichter van CFLW Cyber Strategies (CFLW). Hij behaalde zijn MSc (2003) en PhD (2010) graden in Elektrotechniek aan de afdeling ICT van de Technische Universiteit Delft (DUT). Vervolgens werkte Dr. Van Staalduinen tussen 2007 en 2019 bij TNO als Consultant en Innovatiemanager gericht op aanpak cybercriminaliteit en nationale veiligheid. Van januari 2016 tot december 2019 werd hij gedetacheerd in Singapore om de internationale samenwerking in Zuidoost-Azië te versterken, en werd hij als cybercriminaliteitsexpert gedetacheerd bij het INTERPOL Global Complex for Innovation. In april 2022 werd hij ook benoemd tot lid van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) om het Digital Trust NL Programma te ontwikkelen.

Augustinus Mohn

Augustinus is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van programma’s om de digitale en operationele weerbaarheid van organisaties en bedrijven te verbeteren.In samenwerking met het World Economic Forum (WEF) heeft hij een mondiaal raamwerk voor Digital Trust ontwikkeld.

Alexander van den Wall Bake

Met een achtergrond in optimalisatie en innovatie van bedrijfsprocessen bij verschillende corporates stapte Alexander in 2021 over naar TNO om te bouwen aan de concepten van autonomie en vertrouwen in een digitale wereld. Geen enkele instantie kan dit zelfstandig implementeren want voor vertrouwen ben je altijd afhankelijk van anderen. Het ecosysteem vergt onafhankelijke orkestratie om tot een oplossing te komen die voor iedereen werkt. Alexander onderzoekt en verbindt de diversiteit aan invalshoeken van deze systeemverandering.

Alex Bausch

Met 30 jaar succesvol ondernemerschap zet Alex zich in om gedecentraliseerde oplossingen mainstream en toegankelijk te maken. Als uitvoerend voorzitter van de stichting 2Tokens, promoot hij deze missie en lanceerde de routekaart token financiering met een breed scala aan partners. Omdat de term “crypto” afschrikkend kan werken, legt hij de nadruk op “Token Finance” en de transformatieve kracht ervan op eigendomsstructuren. Alex is optimistisch over de toekomst en ziet de tokeneconomie als een katalysator voor nieuwe bedrijfsmodellen en maatschappelijke verandering, en voorspelt een overgang naar een economie met nul-marginale kosten en de opkomst van nieuwe verdienmodellen.

Peter Verkoulen

Peter Verkoulen is sinds 2015 bezig met het (uit)bouwen van innovatieve ecosystemen in een publiek-private samenwerking. Hij heeft de Brightlands Smart Services Campus opgestart in 2015 en uitgebouwd tot een ecosysteem met meer dan 80 organisaties. Verder heeft hij de Dutch Blockchain Coalition uitgebouwd. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de Nederlandse Gaia-X hub. Sinds 2023 is de Gaia-X hub opgegaan in het Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud (www.CoE-DSC.nl), onder zijn leiding.

Marjolein Christiaanse

Marjolein Christiaanse is Manager Standards & Applied Knowledge bij GS1 Nederland. In die rol draagt zij bij aan de door GS1 deelnemers gewenste (internationale) ontwikkeling van standaarden om bij te dragen aan betrouwbare data voor een efficiënte en duurzame supply chain.  Daarnaast biedt haar afdeling de kennis om bedrijven te helpen bij een succesvolle implementatie daarvan. Daarvoor werkte zij bijna 10 jaar bij Ahold Delhaize in verschillende functies met de focus op productdata.

 

18-04-2024 14:00 - 17:30 Koninklijke Schouwburg, Den Haag aanmelden
  • Dutch Blockchain Coalition

    In 2017 is de Dutch Blockchain Coalition (DBC) opgericht om ervoor te zorgen dat blockchain zich ontwikkelt vanuit Nederlandse en Europese waarden. ECP | Platform voor de Informa... + Meer over Dutch Blockchain Coalition