Informatieveilig gedrag in de zorg

De zorg digitaliseert steeds meer. Risico’s op datalekken en andere informatie- en privacy fraude groeien daardoor. Veel zorgorganisaties werken actief aan het voldoen aan de NEN 7510 en de AVG. Medewerkers spelen een cruciale rol in het veilig houden van gegevens. Daarom maken organisaties hun medewerkers bewust van de gevaren via awarenessprogramma’s en campagnes. Helaas, bewustwording alleen is niet voldoende. Iets weten, is niet automatisch dat ook doen. Kijk maar naar een gezonde leefstijl. 

Wilt u zeker weten dat u de risico’s echt verkleint en uw tijd en geld gericht inzet? Meet dan voortaan altijd het effect van acties om de informatieveiligheid te verhogen. Dan weet u of deze effectief zijn en belast u uw (zorg)medewerkers niet meer dan nodig. De Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’ en de Toolkit: Veilig Communiceren helpen hierbij.

Een innovatieve en projectmatige aanpak

De Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’ is een innovatieve, projectmatige aanpak waarmee u samen met een multidisciplinair team zelf aan de slag kunt gaan in uw eigen organisatie. De basis is een wetenschappelijke methode, vertaald naar een praktische aanpak voor elke zorgorganisatie. De aanpak is uniek vanwege de focus op concreet en meetbaar veilig gedrag. ‘Uit het veld was daarnaast behoefte aan concretere handreikingen voor veel voorkomend risico-gedrag. Het programma heeft daarop ingespeeld en heeft met het veld een aanpak en tools ontwikkeld voor veilig communiceren.’ Lies van Gennip, Projectleider programma Informatieveilig gedrag zorg. De Toolkit: Veilig communiceren helpt organisaties om de juiste interventies te kiezen. Er wordt gestart met een analyse van de oorzaken van niet veilig communiceren. Om vervolgens tips te geven over hoe je slim de juiste acties in gang kan zetten. Zodat we de informatieveiligheid met zo min mogelijk inspanningen kunnen vergroten.

Van huidig gedrag naar gewenst gedrag

In plaats van op gevoel actie te ondernemen, onderzoekt u eerst het huidige gedrag door te kijken naar wat er op de werkvloer gebeurt en het gesprek aan te gaan. Hierdoor ontstaat begrip waarom collega’s kiezen voor het huidige gedrag in plaats van voor het gedrag dat wenselijk is voor de informatieveiligheid. Afdelingsmuren verdwijnen op deze wijze en er ontstaat meer begrip voor elkaar. Dit maakt de weg vrij voor quick wins. Samen met de mensen uit de praktijk bepaalt u het gewenste resultaat. Zo kunt u de juiste maatregelen kiezen, die passen bij het probleem en de mensen in uw organisatie. Met oog voor de invloed van processen en systemen. En doordat u het effect van deze acties altijd meet, weet u hoe deze bijdragen aan de informatieveiligheid. Zo kunt u laten zien wat de impact van de geleverde inspanningen is op informatieveiligheid.  

In de roos schieten

De Wegwijzer en de Toolkit: Veilig communiceren bieden professionals een handvat om de opgaven rondom informatieveiligheid en privacy vorm te geven. Bij de Wegwijzer wordt het team stap voor stap door het proces geleid en voorzien van tips, voorbeelden en formats om direct zelf mee aan de slag te gaan. De Wegwijzer resulteert in maatwerkoplossingen per organisatie en leidt u stap voor stap naar de interventies die wél het gedrag veranderen. U schiet daardoor aantoonbaar in de roos. Bekijk de stappen van de Wegwijzer via www.informatieveiliggedragzorg.nl.  

Wanneer je niet beschikt over de tijd en middelen om de gehele Wegwijzer door te lopen, kan je gebruik maken van de praktische toolkit. De toolkit is in een werkgroep met 14 ervaringsdeskundigen ontwikkeld. Hierbij wordt ingezoomd op een specifiek veelvoorkomend thema zoals veilig communiceren. De Toolkit: Veilig Communiceren biedt een duidelijke implementatieroute die je kan volgen als je ziet dat er niet of weinig veilig gecommuniceerd wordt. Bekijk de Toolkit: Veilig communiceren via deze link op de website van Informatieveilig Gedrag in de Zorg.  

Veilig communiceren doen we samen

Jaarlijks organiseert het team van Informatieveilig gedrag veel leuke activiteiten waar je kosteloos aan kan deelnemen. Zo worden er webinars en masterclassreeksen georganiseerd om je handvaten te bieden om de informatieveiligheid binnen jouw organisatie te vergroten. Bekijk de activiteitenagenda op de website van Informatieveilig gedrag in de Zorg via deze link voor alle opkomende activiteiten. Je staat er namelijk niet alleen voor.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving coördineert dit programma en richt zich vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de aanpak voor informatieveilig gedrag. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om een gedragsverandering van zorgprofessionals op het gebied van informatieveiligheid te realiseren. ECP werkt samen met de brancheorganisaties ActiZ, VGN, NVZ, NFU en de Nederlandse ggz. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Betrokken ECP'ers

Demi van Spronssen

Djuly Kattenburg

Nathalie Middendorp

Lies van Gennip