Informatieveilig gedrag in de zorg

De zorg digitaliseert steeds meer. Risico’s op datalekken en andere informatie- en privacy fraude groeien daardoor. Veel zorgorganisaties werken actief aan het voldoen aan de NEN 7510 en de AVG. Medewerkers spelen een cruciale rol in het veilig houden van gegevens. Daarom maken organisaties hun medewerkers bewust van de gevaren via awarenessprogramma’s en campagnes. Helaas, bewustwording alleen is niet voldoende. Iets weten, is niet automatisch dat ook doen. Kijk maar naar een gezonde leefstijl. 

Wilt u zeker weten dat u de risico’s echt verkleint en uw tijd en geld gericht inzet? Meet dan voortaan altijd het effect van acties om de informatieveiligheid te verhogen. Dan weet u of deze effectief zijn en belast u uw (zorg)medewerkers niet meer dan nodig. De Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’ helpt hierbij en leid u stap voor stap naar de interventies die wél het gedrag veranderen.    

Een innovatieve en projectmatige aanpak

De Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’ is een innovatieve, projectmatige aanpak waarmee u samen met een multidisciplinair team zelf aan de slag kunt gaan in uw eigen organisatie. De basis is een wetenschappelijke methode, vertaald naar een praktische aanpak voor elke zorgorganisatie. De aanpak is uniek vanwege de focus op concreet en meetbaar veilig gedrag. 

Van huidig gedrag naar gewenst gedrag

In plaats van op gevoel actie te ondernemen, onderzoekt u eerst het huidige gedrag door te kijken naar wat er op de werkvloer gebeurt en het gesprek aan te gaan. Hierdoor ontstaat begrip waarom collega’s kiezen voor het huidige gedrag in plaats van voor het gedrag dat wenselijk is voor de informatieveiligheid. Afdelingsmuren verdwijnen op deze wijze en er ontstaat meer begrip voor elkaar. Dit maakt de weg vrij voor quick wins. Samen met de mensen uit de praktijk bepaalt u het gewenste resultaat. Zo kunt u de juiste maatregelen kiezen, die passen bij het probleem en de mensen in uw organisatie. Met oog voor de invloed van processen en systemen. En doordat u het effect van deze acties altijd meet, weet u hoe deze bijdragen aan de informatieveiligheid. Zo kunt u laten zien wat de impact van de geleverde inspanningen is op informatieveiligheid.  

In de roos schieten

De Wegwijzer biedt professionals een handvat om de opgaven rondom informatieveiligheid en privacy vorm te geven. De aanpak leidt een team stap voor stap door het proces en voorziet in tips, voorbeelden en formats om direct zelf mee aan de slag te gaan. De Wegwijzer resulteert in maatwerkoplossingen per organisatie. U schiet daardoor aantoonbaar in de roos. Bekijk de stappen van de Wegwijzer via www.informatieveiliggedragzorg.nl. 

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving coördineert dit programma en richt zich vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de aanpak voor informatieveilig gedrag. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om een gedragsverandering van zorgprofessionals op het gebied van informatieveiligheid te realiseren. ECP werkt samen met de brancheorganisaties ActiZ, VGN, NVZ, NFU en de Nederlandse ggz. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg

Betrokken ECP'ers

Nathalie Middendorp

Malon van der Toorn

Lies van Gennip