Edwin Borst

Edwin Borst heeft zowel bedrijfskunde als wijsbegeerte gestudeerd in Rotterdam. Na zijn studies heeft hij als adviseur bij KPMG gewerkt op het gebied van ethiek en compliance. Hij adviseerde in deze hoedanigheid verschillende typen organisaties in binnen- en buitenland over cultuur, gedrag en het implementeren en bediscussiëren van ethische normen.

Momenteel houdt hij zich als zelfstandige voor ECP bezig met alles wat te maken heeft met technologie en de sociale gevolgen ervan. In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties er van doordrongen dat de technologie die zij inzetten of ontwikkelen gevolgen heeft voor ons allemaal, en dat organisaties daar een verantwoordelijkheid in hebben. ECP ondersteunt haar partners bij het invulling geven aan die verantwoordelijkheid en is bovendien met de in samenwerking met prof. dr. Peter-Paul Verbeek ontwikkelde Aanpak Begeleidingsethiek een voorloper op dit vlak.

Betrokken projecten

Contact