Digitale Binnenhof Academy

De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van acht (branche)organisaties uit de digitale sector en heeft als doel ongekleurde, betrouwbare en feitelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.

Highlights Digitale Binnenhof Academy 2021

Waarom een Digitale Binnenhof Academy?

De digitale sector heeft een steeds grotere invloed op ons werk en in ons dagelijks leven. Het is daarom belangrijk dat onze politici goed publiek debat voeren over hoe die digitale wereld eruitziet. Hoe moet er omgegaan worden met privacygevoelige gegevens? Hoe gaan we om met een nieuwe economische dynamiek waarbij data een hoofdrol spelen? Hoe gaan we om met nieuwe digitale dreigingen?

Het is belangrijk dat we in Nederland goed debat voeren in de Kamer over dit soort vragen. In de praktijk blijkt dat echter lastig. De digitale wereld is een technologische wereld en Kamerleden hebben lang niet altijd een technische achtergrond. Zonder inhoudelijke ondersteuning is het voor de meesten ondoenlijk om de consequenties van stellingnames en keuzes te overzien. Tegelijk is het voor politici lastig om goede inhoudelijke ondersteuning te organiseren. De tijdelijke commissie Digitale toekomst concludeerde vorig jaar dat veel aangereikte kennis over onze digitale wereld gekleurd en daardoor slecht bruikbaar is. De Digitale Binnenhof Academy is een neutraal kenniscentrum waar politici en fractieleden objectieve kennis aangeleverd krijgen over de werking van de digitale samenleving.

Hoe?

Het belangrijkste uitgangspunt van de Digitale Binnenhof Academy is dat de kennis- en informatiesessies vraaggestuurd zijn. De politici geven aan welke informatie zij nodig achten om tot weloverwogen beleid te komen op het gebied van digitale samenleving. Daartoe worden experts uit een breed netwerk van (maatschappelijke) organisaties uitgenodigd.

Daarnaast worden vanuit de Academy ook korte informatiesessies georganiseerd. De Academy is zo vormgegeven dat er een brede basisstructuur is waaraan specifieke thema’s opgehangen kunnen worden. De belangrijkste deelonderwerpen die centraal staan binnen de Academy sessies zijn: (1) digitale veiligheid, (2) data als eigendom van de burger, (3) digitale vaardigheden en (4) digitale infrastructuur en economie.

Voor wie?

Sessies zijn alleen toegankelijk voor politici en fractiemedewerkers van de Eerste/Tweede Kamer, alsmede het Europees Parlement. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor sessies door een mail te sturen naar info@digitalebinnenhofacademy.nl. Heeft u daarbij vragen over thema’s te doen met digitalisering breed of suggesties voor de inhoud van aankomende bijeenkomsten, dan kan dit tevens verstuurd worden naar bovenstaand mailadres. Wij voorzien u van aanvullende informatie en/of contactgegevens om antwoord te krijgen op al uw vragen, en denken graag mee hoe we uw fractie het beste van informatie over digitalisering kunnen voorzien.

Wie?

De Digitale Binnenhof Academy is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, publieke en private organisaties die zich actief bezighouden met de digitale samenleving. De Initiatiefnemers zijn DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland) en haar deelnemers: AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange),  DCC (Dutch Cloud Community), NBIP (Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers) en verder doen mee: BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers), Cyberveilig Nederland, DDA  (Stichting Dutch Data Center Association), FCA (Fiber Carrier Association), ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort.

Organisaties die interesse hebben om zich bij het samenwerkingsverband aan te sluiten, kunnen via 070-4190309 contact opnemen met ECP.

Logo's digitale binnenhof academy

Betrokken ECP'ers

Pieke Hezemans

Arie van Bellen