30-10-2019

Verslag: Teach the teacher 27 september

Op vrijdag 27 september organiseerde de Dutch Blockchain Coalition de tweede Teach the teacher-dag van 2019. Dit keer in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De dag stond opnieuw in het teken van ontwikkeling en het delen van (bestaande) blockchain-initiatieven en kennis.

Met meer dan 50 enthousiaste deelnemers was deze editie van de Teach the teacher de best bezochte bijeenkomst tot nu toe. Zowel onderwijs, wetenschap als het bedrijfsleven waren goed vertegenwoordigd in Arnhem om samen te discussiëren, kennis uit te wisselen en initiatieven te delen rondom blockchaintechnologie.

Blockchain: een volwassen technologie

Net als bij de vorige editie van de Teach the teacher opende Olivier Rikken het ochtendprogramma. Waar staan we met blockchaintechnologie? Het antwoord op deze vraag is voor onderwijsinstellingen zeer relevant. Hoort blockchaintechnologie thuis in het huidige curriculum? Het antwoord volgens Rikken: Ja, de technologie wordt steeds volwassener. De eerste (vooral cryptocurrency) hype zijn we voorbij en er komen steeds meer praktische blockchaintoepassingen op de markt. De vraag naar blockchainkennis en human capital is dan ook groot. Voor onderwijsinstellingen de uitdaging om aan deze vraag te voldoen.

Kennisdeling

De eerste belangrijke stap voor curriculumontwikkeling is toegang tot het juiste lesmateriaal. Er werd enthousiast gereageerd op de ideeën van Chhay Lin Lim, docent bij Saxion. Hij presenteerde een organisch community based blockchain-basisboek. Het doel van dit basisboek is om samen met andere hogescholen de snel ontwikkelende blockchainkennis openbaar te bundelen en beschikbaar te stellen voor hogescholen.

Dit initiatief sluit ook mooi aan bij KOIOS-platform, ontwikkeld door de Haagse Hogeschool die door Jordi Jansen tijdens één van de vier deep dive sessie verder werd toegelicht. Kennisdelen en het opzetten van een blockchainlesprogramma; de voorbeelden laten zien dat het mogelijk is.

Toch blijkt dit nog niet zo makkelijk, zo werd duidelijk tijdens een brainstormsessie onder leiding van Nathalie Venema. Tegen de volgende punten blijken onderwijsinstellingen vaak aan te lopen:

  • Is blockchaintechnologie niet te specifiek voor een volledig lesprogramma?
  • Hoe kan ik als docent het opleidingsinstituut overtuigen van de urgentie van blockchain in het curriculum? Er is een vraag naar goede casestudies.
  • Binnen hogescholen blijkt multidisciplinair samenwerken lastig.
  • Om initiatieven te delen en samen te werken tussen hogescholen moet je informatie durven te delen, maar mag dit zomaar? Er is dus ook een uitdaging op het gebied van governance.
  • Hoe kan het MKB worden aangehaakt voor stageplekken en usecases? Er is een matchingprobleem. De vraag vanuit bedrijfsleven is vaker groter dan vanuit de student.

Toewijding en zichtbaarheid

De bovenstaande uitdagingen kunnen een showstopper zijn voor veel onderwijsinstellingen. Er is vaak een zetje nodig om een stap in de goede richting te zetten. Dit is precies de reden dat de Dutch Blockchain Coalition deze bijeenkomsten organiseert. In het middagprogramma werden namelijk op veel van de bovenstaande vragen een antwoord gegeven door de verschillende sprekers.

De meningen waren verdeeld over het wel of niet opleiden van ICT-generalisten of ICT-specialisten, maar dat blockchain thuis hoort in het onderwijscurriculum werd door iedereen onderstreept. Daarnaast is blockchain een technologie die veel disciplines raakt, van fashion tot zorg. Dit betekent dat interdisciplinair samenwerken essentieel is om tot goede toepassingen te komen. De sleutel om dit voor elkaar te krijgen, en ook niet-technische opleidingen mee te krijgen in het enthousiasme, is toewijding.

Daarnaast moet er binnen de organisatie iemand opstaan die zich met meer dan 100% inzet voor blockchain. Deze persoon moet de juiste personen filteren binnen zijn of haar organisatie om daar vervolgens mee samen te werken, aldus Jordi Jansen. Chhay Lin sluit zich hier bij aan. Hij stelt dat het belangrijk is dat je als blockchainvertegenwoordiger goed zichtbaar bent. Communicatie is dus erg belangrijk. Zo organiseert het lectoraat blockchain van Saxion zelf ook masterclasses voor docenten om te enthousiasmeren.

Het oprichten van een volledig lectoraat is echter niet altijd nodig. De ICT-opleiding van de HAN laat zien hoe blockchain ook een mooie casestudie kan zijn die toegepast kan worden in verschillende sectoren als slimme oplossing.

Matchmaking

Dan nog het matchmakingprobleem. De Dutch Blockchain Coalition erkent de grote vraag van het bedrijfsleven naar studenten die aan de slag kunnen gaan met blockchainoplossingen. Vanuit de coalitie wordt er op dit moment gewerkt aan een matchmakingtool om in te spelen op dit probleem.

De Teach the teacher-dag laat zien dat blockchain al veel succesformules kent binnen het onderwijs en dat  samen hierin optrekken heel goed mogelijk is. De Human Capital-werkgroep van de Dutch Blockchain Coalition blijft zich inzetten om de verbindende factor te zijn binnen dit ecosysteem en een volgende Teach the teacher bij Saxion staat alweer op de planning!

Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het h... + Meer over Blockchain

Betrokken ECP'ers

Laurens van der Molen

Tijs Koops