The Hague Conference on AI

The Hague Conference on Responsible AI is een jaarlijkse conferentie met focus op Vrede, Recht en Veiligheid in internationaal perspectief voor experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid. De conferentie draagt ​​bij aan het bepalen van de agenda voor de toekomst van verantwoorde en humane AI.