Publicatie het Verhaal van Digitaal

Digitalisering is een ontzettend belangrijke ontwikkeling in onze huidige maatschappij. Dat vraagt veel slimme samenwerking, dwars door sectoren, regio’s, publiek en privaat heen. In ECP heeft Nederland een platform waar die samenwerking tussen partijen uit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke vertegenwoordigers en kennisinstellingen al bestaat. Voor samenwerking is ook een gezamenlijke visie essentieel. Het boek ‘Het verhaal van digitaal’ geeft die visie door zoals ECP dat ziet, gevormd door onze vele jaarlijkse gesprekken en samenwerkingen waarin we een rol spelen.

Meer weten? Lees de publicatie: Het verhaal van digitaal – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving