Oprichting van Google

Google is 25 jaar geleden ontstaan op de studentenkamers van Larry Page en Sergey Brin. De naam is een woorspeling op het woord ‘googel’: een term voor een 1 met honderd nullen. Dit sluit goed aan bij de bedrijfsmissie om alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.