e-Skills Week 2012

E-Skills Week was een initiatief van de Europese Commissie. Volgens Tineke Netelenbos, voorzitter van het programma Digivaardig & Digiveilig, en tevens eSkills-ambassadeur in Nederland in het kader van de Europese eSkillscampagne, zijn computervaardigheden onontbeerlijk: “Werken met computers en ICT-toepassingen is tegenwoordig als lezen en schrijven: zonder kennis en vaardigheden op digitaal vlak geen baan. Als we onze kenniseconomie serieus nemen kunnen we ons geen achterblijvers en een digitale kloof in de maatschappij veroorloven”.