26-02-2020

Terugblik Safer Internet Day 2020 #SID2020

Dinsdag 11 februari jl. was het Safer Internet Day. Op deze dag wordt inmiddels wereldwijd elk jaar aandacht gevraagd voor het belang van een veilige online omgeving voor kinderen en jongeren. Dit jaar stond het thema Together for a better internet’ centraal: jongeren, ouders, docenten, hulpverleners, overheid en bedrijfsleven worden opgeroepen om samen te werken aan een beter en veiliger internet. In Nederland werden nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd, nieuw lesmateriaal ‘De Internethelden’ gelanceerd en vonden diverse activiteiten plaats. 

Het Safer Internet Centre Nederland presenteerde ’s ochtends de resultaten van het onderzoek waarbij onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun ouders onderzocht is wat hun kennis, houding en gedrag is ten aanzien van internetrisico’s, wat hun ervaring is met vervelende online gebeurtenissen en waar ze hulp zoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat een op de drie Nederlandse jongeren tussen de twaalf en achttien jaar weleens iets vervelends heeft meegemaakt op internet. De meest voorkomende nare online gebeurtenis blijkt het ontvangen van berichten met schokkende inhoud. Dit wordt gevolgd door pesten, lastiggevallen worden/stalking, gehackt worden en sexting. Drie vierde van de jongeren zoekt hulp bij hun ouders als zij online problemen hebben. Het onderzoek stond in de belangstelling van de media, met items op radio 1, BNR en RTL nieuws 

Lancering lesmateriaal ‘De InternetHelden’

Georganiseerd door Google vond er in de middag een bijeenkomst plaats rondom de lancering van een nieuw programma voor scholen en ouders: ‘De InternetHelden’. Dit lesmateriaal is gemaakt in samenwerking met Google, Bureau Jeugd & Media en Safer Internet Centre Nederland en gaat over veilig internet en digitaal burgerschap. Het bevat lespakketten voor (middelbare) scholen, ouderavonden en een toolkit voor ouders. Omdat het vandaag de dag voor jongeren, ouders en docenten nog steeds niet vanzelfsprekend is waar ze online hulp kunnen vinden, is dit programma ontwikkeld voor scholen en gezinnen. Het doel is om eventuele problemen te voorkomen en om zoveel mogelijk plezier te kunnen beleven aan alle online mogelijkheden.

Voorafgaand aan de lancering presenteerde Google onderzoekscijfers waarbij de vraag centraal stond waar ouders zich zorgen over maken. Als grootste zorg kwam hier ‘beeldschermtijd’ naar voren. Meer weten over het lespakket? Lees hier de blog van Justine Pardoen, oprichter van Bureau Jeugd & Media.

European Youth Day @ Europol

Wat hebben jongeren zelf te zeggen over (online) veiligheid? Europol nodigde hen uit om op #SID2020 met haar medewerkers en andere experts in gesprek te gaan en met de nieuwe opgedane kennis heuse ‘cyberambassadeurs’ te worden in hun eigen omgeving. De input van de jongeren wordt gebruikt om inzichtelijk te maken waar nog werk gedaan moet worden, bijvoorbeeld op het gebied van beleid. Safer Internet Centre-partner EOKM was met Helpwanted goed vertegenwoordigd. Het Jeugdjournaal besteedde ’s avonds een item aan deze middag.  

Veiliginternetten-quiz

Hoe zit het met de kennis van jongeren over de online wereld? Veiliginternetten.nl had speciaal voor #SID2020 een quiz gemaakt voor jongeren met als insteek ‘wat weet jij eigenlijk van social?’ over hoe je veilig en leuk met social media omgaat. Weten ze alles al? Of kunnen ze bij sommige thema’s nog wat hulp gebruiken? De quiz is te spelen op veiliginternetten.nl.

Speciale aflevering ‘Wat zou jij doen?’ (Human) 

Op zondag 16 februari werd Pien, leerling van groep 8, in het progamma ‘Wat zou jij doen?’ door een panel van twaalf kinderen geholpen met het volgende dilemma: wel of niet uit de groepsapp stappen? Pien ergert zich aan de hoeveelheid onzinberichten en zou wel uit de appgroep willen stappen, maar vraagt zich af of je dat zomaar kunt doen. Hoe reageren klasgenoten en vrienden, zouden ze boos worden? Een programma van Human met een bijzonder ECP-tintje: twee dochters van collega Esther Mieremet deden en dachten mee met dit dilemma.  

Wat er in de rest van de wereld op Safer Internet Day gebeurde is te vinden op Saferinternetday.org.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Durinck

Marjolijn Bonthuis-Krijger