Bob Kronenburg


“Als we geen wegennet zouden hebben moet iedereen elke dag opnieuw een weg naar zijn of haar werk aanleggen. Dus vinden we het volslagen logisch dat zo’n publieke infrastructuur er is. Voor digitale diensten die je echt kunt vertrouwen hebben we zo’n infrastructuur niet: zou het niet logisch zijn dat we daar verandering in brengen en zorgen voor een veilig en betrouwbaar digitaal wegennet in NL?”

Bob Kronenburg werkt sinds 2019 bij SIDN als Business Developer, onder meer aan de totstandkoming van en de samenwerking met Stichting Privacy by Design (IRMA). In die samenwerking is Bob aanjager van het gebruik van IRMA in de zorg, bij gemeenten en vertegenwoordigt hij IRMA in allerlei andere sectoren. Bob heeft een achtergrond in de energiewereld waarbij hij voor Alliander diverse startups heeft begeleid. In zijn laatste startup project bij Alliander (vanaf 2014) leidde hij vier jaar de ontwikkeling van een vertrouwens-infrastructuur voor huizen en bewoners, waarin IRMA ook een prominente technologische component was om een betrouwbaar stelsel te kunnen ontwikkelen. Hij is intensief betrokken bij IRMA & Privacy by Design sinds 2015.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Bob Kronenburg spreken tijdens de sessie ‘De mythe ontkracht: meer grip voor de klant betekent meer gedoe voor mijn organisatie‘.