Niels van der Linden


“Van een nee-overheid naar een solide e-overheid!”

Niels van der Linden volgt ontwikkelingen rondom de Digitale overheid op de voet. Hij leidt een team dat beleidsonderzoek en -advies levert aan de Europese en Nederlandse overheid en is een ervaren internationale projectmanager. Hij is verantwoordelijk voor meerdere Europese Commissie-projecten rondom de digitale overheid, waaronder de eGovernment Benchmark als ook uitvoering en monitoring van de Web Toegankelijkheid Richtlijn. Daarnaast is hij actief op projecten rondom de Europese digital skills-agenda.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Van der Linden spreken tijdens de sessie ‘eGovernment Benchmark’.