Judith Möller


Judith Möller is een vaste assistent Hoogleraar Politieke Communicatie aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Zij is verbonden aan de Amsterdamse School of Communication Research (ASCoR), het Centrum voor Politiek en Communicatie (CPC) en het Informatie, Communicatie en het Data Society Initiative (ICDS).
In haar onderzoek richt ze zich op de effecten van politieke communicatie, in het bijzonder sociale media en digitale media. Ze is gefascineerd door de complexe relatie tussen uitingen van burgerschap en communicatie, gekenmerkt door de verwevenheid van causale verbanden en geconditioneerd door het politieke systeem. In het bijzonder zijn er twee aandachtspunten in haar onderzoek: (1) de impact van politieke communicatie op de individuele gebruiker en de samenleving als geheel en (2) de rol van (nieuwe) media in het proces van attitudevorming, specifiek als onderdeel van de politieke socialisatieprocessen.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Möller spreken tijdens de sessie ‘De toekomst van nieuwsvoorziening – filterbubbels versus diversiteit’.