17-11-2022

Queeny Rajkowski is Meest Digibewuste Kamerlid 2022

VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski is uitgeroepen tot het Meest Digibewuste Kamerlid van 2022. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens het ECP Jaarfestival in Den Haag. Juryvoorzitter Tineke Netelenbos roemt niet alleen haar inhoudelijke kennis, maar ook haar energie en het feit dat ze aandacht heeft voor zowel cyberveiligheid, als voor de kansen van innovatie.

De jury ziet dat er veel aandacht uit gaat naar diverse crises die elkaar wekelijks lijken af te wisselen. Juist op het dossier digitalisering is het van belang om niet te wachten op een crisis, voordat er actie wordt ondernomen. Consequenties kunnen bij toepassing van nieuwe technologie groot zijn. Daarom moedigt de jury de Tweede Kamer aan pro-actief met dit belangrijke dossier bezig te gaan.

Op Europees niveau komt er daarbij de komende jaren veel in de richting van de Nederlandse politiek, bijvoorbeeld rondom thema’s als de cloud en AI. In een tijd waarin digitalisering een centrale rol speelt bij steeds meer maatschappelijke thema’s nationaal en internationaal is het van groot belang dat er Kamerleden zijn met een visie die ons met kennis en kunde begeleiden naar een veilige, vrije en vooruitstrevende digitale toekomst.

Het is de tweede keer dat deze prijs is uitgereikt, vorig jaar won Lisa van Ginniken (D66). Zij was dit jaar opnieuw genomineerd, nu met Renske Leijten (SP, voormalig voorzitter van de vaste Kamercommissie Digitale Zaken) en PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann. Op de laatste na, waren zij aanwezig in de Fokker Terminal in Den Haag, waar de 25e editie van het ECP Jaarfestival werd gehouden.

ECP riep de titel Digibewust Kamerlid in het leven samen met de Digitale Binnenhof Academy (DBA). De DBA is een initiatief van acht-brancheverenigingen gericht op het vraaggestuurd aanreiken van ongekleurde informatie. Waar nodig worden Tweede Kamerleden zo extra ondersteund in hun kennisbehoefte.

Het afgelopen decennium is hard gewerkt aan de vestiging van het dossier digitalisering in de Nederlandse politiek, aangezien digitalisering grote maatschappelijke impact heeft. Dat heeft geleid tot de aanstelling van een staatssecretaris Digitalisering en de vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Deze heeft de grote uitdaging duidelijke wet- en regelgeving rondom digitalisering tot stand te brengen, waarvoor kennis van zaken nodig is.

Die heeft Rajkowski, maar dat niet alleen. Ze heeft ook een duidelijke visie, waarbij ze zowel inzet op innovatie als op de daarvoor benodigde veiligheid. In haar visie staan veiligheid en innovatie centraal. Daarbij benadrukt ze het belang van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Daarbij is ze voor een groot publiek zichtbaar en benaderbaar. Ze laat zich geregeld uit over thema’s als nationaal toezicht op algoritmes, privacy, cyberveiligheid, innovatie en de positie van Nederland als digitaal knooppunt, waarvoor een goede digitale infrastructuur nodig is. Ze ziet verdergaande technologische ontwikkeling als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van zorg of krapte op de arbeidsmarkt en vindt dat de mens in te vormen beleid centraal dient te staan, zo wordt duidelijk uit haar publieke bijdragen.

Mevrouw Rajkowski houdt de commissie met haar onvermoeide inzet scherp. De aard van het debat is in de commissie momenteel nog erg inhoudelijk, waarmee de commissie grotendeels functioneert als kenniscommissie en minder als vormgever van politieke keuzes. Het maakt de noodzaak zichtbaar van Kamerleden zoals mevrouw Rajkowski met een gelijke passie voor het dossier, die daarmee ook Kamerbreed aandacht vestigen op dit maatschappelijk uiterst relevante dossier.

 

Foto’s: Paul Ridderhof

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig