Internet tegen Corona

  • webinar

Als gevolg van de coronapandemie werken en leren we op grote schaal thuis en mede daardoor is digitalisering in een stroomversnelling gekomen. De coronacrisis stelt ons voor uitdagingen waarvoor digitale oplossingen uitkomst kunnen bieden. Denk aan betrouwbare en veilige online tools, maar ook aan het verkrijgen van inzicht en grip op de pandemie en hoe we met de crisissituatie omgaan.

SIDN fonds steunt vanuit de call ‘Internet tegen Corona’ sterke internetprojecten die hun expertise inzetten om deze uitdagingen te lijf te gaan. De ‘Internet tegen Corona’ call werd mede ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens deze sessie komen een aantal van deze projecten aan bod. De projectleiders vertellen over hun project en wat er tot nu toe is bereikt.

Datum: donderdag 19 november
Tijd: 14.00-14.45 uur

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een hybride meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversn... + Meer over ECP Jaarfestival.