De onbekende kansen van omscholing

  • workshop

Door de coronacrisis hebben veel mensen hun baan verloren. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren, zoals ICT, die nog steeds hard op zoek zijn naar goede mensen. Hier liggen kansen voor die mensen, én voor Nederland om de komende jaren extra te investeren in omscholing. Tijdens deze sessie gaan we, aan de hand van het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren, in op de concrete kansen voor omscholing naar ICT en digitalisering. Zo zijn er een aantal overstapberoepen gedefinieerd, die passend zijn voor tekortberoepen in de energiesector. En ook bekijken we het van de andere kant: hoe is het om een omscholingstraject te volgen en wat voor kansen biedt dit?

Datum: woensdag 18 november
Tijd: 14.45-15.30 uur

ECP Jaarfestival

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een hybride meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversn... + Meer over ECP Jaarfestival.