Louis Spaninks


“Digitalisering biedt iedereen kansen op de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen sectoren zorgt voor optimale afstemming tussen vraag en aanbod (groei en krimp) en herstel na Covid-19.”

Louis Spaninks (1959) is ruim dertig jaar betrokken bij de ontwikkeling van beleid ter verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Hij is van 1986 tot 2000) werkzaam geweest voor het Centrum voor innovatie van opleidingen (CINOP) als manager van arbeidsmarktonderzoeken en beroepen-, en functieanalyses, zowel nationaal als internationaal. Louis was in de periode 2000 – 2016 directeur van de vereniging van opleidingsinstituten ICT en sinds 1997 directeur van het CA-ICT, het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT. Louis is in de periode 1986 tot heden betrokken geweest bij beleidsontwikkeling van een tiental Opleidingsfondsen, waarvan een vijftal volledig nieuw. Sinds 2000 werkt Louis vanuit zijn eigen bedrijf Talentis bv voor diverse opdrachtgevers, opleidingsfondsen, bedrijven, kennisinstellingen en overheid. In de periode 2015 – 2019 was Louis coördinator van de Human Capital Agenda ICT van het Team dutch digital delta.