Marsha Wagner


“Onze Klimaatambities bieden juist nu een kans om te werken aan #groenherstel van de Nederlandse economie en -werkgelegenheid. Dit vraagt om een gedeelde agenda, brede samenwerking en de ontwikkeling en toepassing van slimme instrumenten.”

Sinds 2011 is Marsha programmadirecteur Human Capital Agenda van de Topsector Energie. In deze rol heeft Marsha zitting in de uitvoeringstructuur Arbeidsmarkt & Scholing o.l.v. Mariette Hamer van de SER van het Klimaatakkoord; zij was ook lid van de adviescommissie van de SER dat heeft geleid tot het advies ‘Energietransitie & Werkgelegenheid’. In de afgelopen jaren heeft Marsha meerdere programma’s ontwikkeld voor het bevorderen van leren en innoveren in het werk. De focus lag hier bij de industrie, gebouwde omgeving, wind op zee, elektriciteit en biobased economy. In 2017 is onder haar leiding het advies ‘Investeringsagenda Learning Communities’ van de topsectoren van Nederland uitgebracht dat grote impact heeft gehad in het nationale innovatie- en onderwijsbeleid en regionale samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hiermee heeft zij een doorontwikkeling willen geven aan de adviezen de Boer (Centra voor Innovatief Vakmanschap) en Hermans (Centra voor Innovatief vakmanschap) waar zij nauw bij betrokken was. Deze adviezen hebben geleid tot ongeveer 300 pps-en op dit moment. De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht heeft zij 9 jaar ondersteund met strategie- en conceptontwikkeling. Het advies voor Learning Communities is hier mede uit ontstaan.