29-11-2019

Podcast Digitalisering en ethiek

We leven in een samenleving waar digitalisering zorgt voor grote veranderingen: een smartphone in ieders hand, algoritmes die slimmere beslissingen suggereren of soms zelfs nemen. Robots die mensen ondersteunen of een deel van hun werk vervangen. De werkgroep Digitalisering en ethiek van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving ziet dat dit soort technologieën steeds meer ethische vragen oproept. Vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke sectoren en wetenschap hebben in deze werkgroep een aanpak ontwikkeld om met deze ethische kwesties om te gaan: de aanpak begeleidingsethiek. In deze podcast komen drie mensen aan het woord die betrokken zijn bij deze werkgroep. 

Ten eerste professor Peter-Paul Verbeek, verbonden aan de Universiteit Twente en een van de centrale denkers in de internationale discussie over ethiek en technologie.

De tweede persoon is Theo van der Plas van de Nationale Politie. Hij is Programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime. En als derde Brigitte Boon, Chief Research Officer Digital Healthcare bij Academy Het Dorp. Ze leidt daar vier onderzoekslijnen rondom domotica, robotica, sensoren en serious gaming, waarbij ze focust op toepassing van technologie in de dagelijkse zorgpraktijk.

Met hen gingen we in gesprek over de ethische vragen die al die technologische ontwikkelingen oproepen en de aanpak die ze daarvoor hebben ontwikkeld. Hoe werkt begeleidingsethiek precies? En wat is in hemelsnaam een ethiekfabriek?

Luister de podcast door op onderstaande afbeelding te klikken:

Podcast Digitalisering en Ethiek

Wilt u verder lezen naar aanleiding van deze podcast? Lees dan ook de publicatie ‘Aanpak begleidingsethiek’ van de werkgroep Digitalisering en Ethiek.

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink