Netwerkplein: ECP Jaarfestival Partners

Het digitale ECP Jaarfestival is een compleet nieuwe ervaring waar je niet alleen interactieve sessies kunt bezoeken, maar ook rond kunt lopen op ons virtuele netwerkplein, partnerstands kunt bezoeken en kunt netwerken met andere bezoekers. En dat alles vanuit uw eigen bureaustoel.

Forum Standaardisatie

Het Forum Standaardisatie zorgt voor een beter en veiliger verbonden overheid door het belang van open ICT-standaarden duidelijk te maken en het gebruik van open standaarden te verhogen. Het Forum draagt op het ECP Jaarfestival bij aan twee sessies en is te vinden op de netwerkvloer.

Op eenduidige manieren samenwerken om informatie zo beter te kunnen beveiligen en makkelijker uit te wisselen en toegankelijker te maken voor iedereen. Dat is hoe open standaarden de samenwerking bevorderen tussen de overheid, burger en het bedrijfsleven.

 

SIDN

SIDN is de registry van het .nl-domein. Met ruim 6 miljoen .nl-domeinnamen is het een van de succesvolste en veiligste domeinen ter wereld. We vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke functie voor de Nederlandse maatschappij en economie. De kennis die we hebben opgebouwd, gebruiken we om toegevoegde waarde te bieden aan een kansrijk en zorgeloos digitaal bestaan. Bezoek onze stand en kijk hoe SIDN Labs met onderzoek bijdraagt aan de veiligheid en stabiliteit van internet en onderzoek doet naar een future internet, welke initiatieven SIDN fonds steunt voor een beter internet en welke nieuwe producten we ontwikkelen op het gebied van cybersecurity en online identity. Of bezoek op 19 november de sessie van SIDN Labs ‘Aan welke eisen moet het internet van de toekomst voldoen?’ of de sessie van SIDN fonds ‘Internet tegen Corona’.

Team dutch digital delta

Wij denken graag samen met u na over de beste innovatiepartners, kenniscoalities en financieringsmogelijkheden behorende bij een mogelijke publiek-private samenwerking. Daarnaast maken wij inzichtelijk welke financieringsinstrumentaria er bestaan om samenwerking in publiek-private samenwerking vorm te geven. Neem hiervoor contact met ons op om kansen/mogelijkheden te bespreken.

Veilig Internetten

Veilig internetten is een website waar je tips, tricks en praktische stap-voor-stap uitleg kunt vinden over wat je kan doen én laten om veilig te internetten. Je vindt er tips hoe je veilig omgaat met je online privacy, hoe je veilig gebruik kan maken van wifi en wat je kan doen en beter kan laten op sociale media.

Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.

TNO

De innovaties van TNO, de onafhankelijke onderzoekers van Nederland, raken jou en de wereld om je heen. Want alles verandert. Maar wanneer is een verandering een verbetering? Als je door de ogen van TNO kijkt, zie je een toekomst waarin we ons veiliger, slimmer en schoner verplaatsen. Straten die veiliger zijn, een circulaire economie en vernieuwde industrie. Een wereld waarin we kunnen opgroeien en gezond oud kunnen worden. Met elke innovatie draagt TNO bij aan het leven van morgen. Bekijk aan de hand van papers en filmpjes op de virtuele netwerkvloer met welke innovaties TNO bijdraagt aan de toekomst.

NL IGF

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend mondiaal multi-stakeholder platform, dat onder de Verenigde Naties hangt, voor discussie en afstemming rond de toekomst van internet. Naast beleidskwesties om de duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van internet te bevorderen, is het IGF ook een belangrijke plek om nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen te identificeren en onder de aandacht te brengen van relevante partijen. De essentiële en ook meer controversiële elementen van Internet Governance worden tijdens het IGF besproken. Neem met ons contact op via nligf@ecp.nl om hierover meer te komen te weten.  Het IGF vindt dit jaar online plaats van 2-6 en 9-17 november.

logo veilige e-mail coalitie

Veilige e-mail coalitie

Met de Veilige E-mail Coalitie nemen bedrijfsleven en overheid het gezamenlijke initiatief tot brede invoering van e-mailbeveiliging en up-to-date standaarden. De ondertekenaars vormen een coalitie om het vertrouwen in en de veiligheid van e-mail te vergroten. Zij werken daarbij intensief samen aan een invoeringsplan en delen kennis en ervaring.

SIDN fonds: Een sterk internet voor iedereen

SIDN fonds steunt internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde. Projecten die bijdragen aan een sterk en veilig internet, sterkere internetgebruikers of die het internet op een vernieuwende manier inzetten. Denk bijvoorbeeld aan inclusie & toegankelijkheid: Hoe zorg je er voor dat iedereen mee kan doen en jouw website, apps en video’s ook voor mensen met een beperking toegankelijk zijn? In deze stand lichten we projecten uit die je hierbij helpen. Meer weten over SIDN fonds? Ga naar www.sidnfonds.nl of sluit aan bij onze sessie op 19 november, waar we vertellen over een aantal ‘Internet tegen Corona’ initiatieven.