Verslag Hoe lossen we het tekort aan ICT’ers op

Samenvatting

Nederland kent helaas nog steeds veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, terwijl dit voor steeds meer beroepen een absolute noodzaak is. Om iedereen mee te kunnen laten komen, zet de HCA-ICT zich de afgelopen jaren samen met haar partners in om aan deze groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. 

Lotte de Bruijn, ambassadeur Human Capital Agenda ICT en in die rol lid van topteam van Topsector ICT sprak over het belang van opleiden van nieuw talent door zowel regulier onderwijs als om- en bijscholing aan te bieden.  

Marieke Duijndam, Landelijk adviseur Werkgeversdiensten UWV sprak over de krapte op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk is om de mensen die nu aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan op te leiden tot ICT’er. Een van de manieren waarop ze dit ondersteunen is door de samenwerking met Make IT Work, het UWV kan mensen die nu WW ontvangen het traject aanbieden, waarbij ze gedurende de opleiding gewoon WW blijven ontvangen. 

Bart Beima van AI HUB Noord-Nederland sprak over het belang van regionale samenwerkingen. En riep vooral op om verbinding te zoeken met bestaande initatieven en niet het wiel zelf opnieuw uit te vinden. Ook sprak hij over de kansen die er zijn binnen de arbeidsmarkt en sprak over een voorbeeld in het noorden waarbij young professionals aan de slag zijn gegaan met de medewerkers binnen een organisatie, hierdoor werden de instroom problemen opgelost en de populatie kwam op een hoger niveau. Tevens gaf hij dat het belangrijk is een visie te ontwikkelen voor wat je nodig hebt voor de toekomst. 

Vervolgens vond een prikkelend panelgesprek plaats over de kansen die er liggen door een diverser aannamebeleid.  

Ronald Kleijn gaf aan dat bij Make IT Work in verhouding veel vrouwen de opleiding volgen. Zij kijken naar wat je echt nodig om de stap te maken, zodat je geen vierjarige opleiding nodig hebt.  

Sahar Yadegari sprak over het belang van genderdiversiteit in de IT. Ze heeft een whitepaper over wat werkgevers kunnen doen om vrouwen te behouden gepubliceerd. Daarnaast organiseren ze op 30 maart 2023 een Girls’ Day, waarbij bedrijven door heel Nederland hun deuren openen om meisjes van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT. 

Ashmita sprak over het belang dat er anders (flexibeler) gekeken wordt naar het aannamebeleid. Nog belangrijker is om focus te hebben op de uitstroom. Veel vrouwen stromen snel de sector weer uit, daar moeten we iets mee. De magie zit in het behouden.  

Su Yin Timp gaf aan dat het bijscholen van mensen van groot belang is. Banen veranderen in rap tempo en in alle banen krijgen we op korte termijn te maken met digitalisering. We moeten beter uitleggen dat het niet gaat over nerd beroepen, binnen iedere baan heb je digitale vaardigheden nodig. Het stigma moet eraf en daardoor kan de mindset veranderen.  

Quotes

‘De arbeidsmarkt piept en kraakt. Ervaren krachten zijn er bijna niet, maar talent is er genoeg. Mijn advies: stop met traditionele recruitment en kies voor om- en bijscholing. Als je zelf je collega’s opleidt, hebben zij precies de juiste kennis. En blijven ze vaak langer bij je werken!’  – Lotte de Bruijn , Directeur NLdigital en ambassadeur van HCA ICT  

‘Anders kijken naar beschikbaar talent kan een van de oplossingen zijn voor de krapte op de ICt arbeidsmarkt’- Marieke Duijndam, UWV 

‘Een leven lang leren biedt juist kansen om anders te kijken naar beschikbaar talent en de vaardigheden die iemand mee neemt.’ – Marieke Duijndam, UWV  

‘Zoek elkaar op, heb een gedeelde agenda met elkaar en heb het over de opgave. Werk samen en probeer niet overal het wiel opnieuw uit te vinden, dan kunnen we stappen maken.’ – Bart Beima, AI hub Noord NL

‘Fix the system, not the girls’  – Sahar, VHTO 

Belangrijkste conclusies van de sessie

  • Omscholing biedt kansen 
  • Samenwerking biedt kansen 
  • Er wordt veel geld en uren gestoken in werving en selectie, maar veel energie moet ook gaan naar behoud in de sector 
  • We krijgen allemaal te maken met digitalisering, het zijn niet langer de ‘nerd’ beroepen, het stigma moet eraf 

Presentatie

Presentatie sessie: Hoe lossen we de tekort aan ICT’ers op?