Verslag: Alle medewerkers digivaardig! Dat wil jij toch ook? De zorgsector als praktijkvoorbeeld

Belangrijkste conclusies

 1. Angst is minst effectieve manier om medewerkers te motiveren om met digitale middelen om te laten gaan (een voorbeeld van angst is bijvoorbeeld: “we moeten digitaliseren”), beter is “we willen digitaliseren, want dat biedt voordelen en voorkomt problemen.
 2. Het blijkt dat medewerkers het liefst willen dat een collega helpt met hun digitale vaardigheden.
 3. Je doet het verbeteren van digitale vaardigheden met de hele organisatie. De leidinggevende kan bijvoorbeeld een positieve kracht zijn om het taboe te doorbreken en met werknemers kan praten over het verbeteren van digitale vaardigheden.

Samenvatting

Niet iedere medewerker is digivaardig genoeg om het tempo van alle digitale ontwikkelingen bij te benen. Dat leidt tot onzekerheid, stress schaamte en minder efficiëntie in het werken. Uit onderzoek blijkt gemiddeld dat hoe hoger de leeftijd is en hoe lager het opleidingsniveau hoe meer mensen moeite hebben met digitalisering. Medewerkers hebben hier tijd voor nodig, en moeten echt ondersteund worden door hun leidinggevende en weten dat digivaardig zijn niet meer vrijblijvend is.
De digicoach blijkt uit onderzoek de grootste succesfactor te zijn. Een collega die op de werkplek zelf ondersteunt geduldig is, goed kan uitleggen en de ander coachend helpt het zelf te doen. De zorg heeft een succesvolle aanpak ontwikkelt en deelde de kennis.

Discussie

Er kwamen verschillende standpunten aan bod tijdens de sessie, voornamelijk over de dagelijkse praktijk waar zorgmedewerkers tegenaan lopen als het gaat om hulp krijgen bij digitale vaardigheden. 10-20 % van de zorgprofessionals beschikt volgens onderzoek over onvoldoende digitale vaardigheden maar de organisaties geven zelf aan dat de cijfers in de praktijk vaak nog hoger blijken te liggen.

Suzanne noemt als belangrijkste succesfactoren voor een aanpak digitale vaardigheden:

 • Commitment en voorbeeldrol van leidinggevenden
 • Statement maken in de organisatie: digitaal vaardig zijn is geen keuze maar een noodzaak. En toevoegen: we helpen je daar op alle mogelijke manieren bij!
 • Geen focus op de starter, iedereen kan digitaal vaardiger worden
 • Vergroot het inzicht in wat nodig is (je kan hiervoor medewerkers een zelftest laten invullen)
 • Verleturen en out-of-the-pocketkosten reserveren
 • Tijd investeren
 • Een visie op digitalisering in je organisatie
 • Het afschuifsysteem van de starter doorbreken
 • Benadrukken van het nut en de noodzaak en lange termijn perspectief
 • Borgen: opname van digitale vaardigheden in het compententieprofiel, functioneringsgesprekken, inwerkprogramma enz.
 • Boodschap: meer tijd voor client/patiënt en prettig werken
 • Digiweten en early adopters benutten en coaching door digicoach op de werkplek zelf! De digicoach blijkt de meest succesvolle oplossing te zijn om medewerkers te helpen bij hun digitale vaardigheden, doordat die ook vaak zorgmedewerkers is en laagdrempelig te benaderen is.

Deze worden samengevat in de pdf op: Handreiking digitale vaardigheden | ZonMw

Quotes Suzanne Verheijden

“Basis digitale vaardigheden zijn essentieel om in de zorg te kunnen werken”

“Als je denkt dat een digitale starter een handeling op digitaal gebied na 1 keer uitleggen kan, heb je als coach een stap overgeslagen. Pas als iemand het echt zelfstandig kan, is het geslaagd”

“Sommige applicaties zijn ook draken om mee te werken…”

“Digitalisering gaat niet meer weg”

“De digicoach is de grootste succesfactor gebleken voor het verbeteren van digitale vaardigheden in de zorg”

Presentaties

Alle medewerkers digivaardig!: Powerpoint in PDF

Meer informatie

Alle succesfactoren staan hier op een rijtje: https://www.zorgvoorinnoveren.nl/actueel/nieuws/2023/02/23/aan-de-slag-met-digitale-vaardigheden-met-behulp-van-onze-nieuwe-handreiking

Linkjeslijst met alle handige documenten vanuit Digivaardig in de zorg, oftewel de belangrijke producten van de coalitie die ook u kunnen helpen vindt u hier: https://www.digivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2023/10/DiVa_Linkjeslijst_def.pdf

Wilt u graag buiten de zorgsector aan de slag met digitale vaardigheden? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@digivaardigindezorg.nl.