Metaverse: op weg naar het platform van de toekomst

Metaverse: een hype, slechts een videospel, oude wijn in nieuwe zakken of een (r)evolutie en het nieuwe internet? Waar experts het in ieder geval over eens zijn is dat de ontwikkeling van de Metaverse medebepalend gaat zijn voor de toekomst van onze digitale wereld. Veel organisaties (publiek en privaat) werken vanuit verschillende perspectieven aan deze toekomst. Tegelijkertijd zijn er nog veel zaken onduidelijk en spelen er veel vragen in de samenleving: Hoe zorgen we dat cruciale waarden en principes geborgd worden? En hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de regie niet in handen komt van enkele partijen?  

Bij ECP proberen we de zin van onzin te scheiden en een verbinding te leggen tussen de vele werkvelden die in de Metaverse bij elkaar komen. Metaverse gaat over Virtual en Augmented Reality, het gaat over web3 en decentrale ecosystemen, over data, AI en digitale veiligheid. Hoe kijken ethici, bestuurders, juristen en de politiek naar deze nieuwe ontwikkelingen?  

De Metaverse sessie tijdens het Jaarfestival is het slotstuk in een drieluik georganiseerd door ECP. Op 14 april namen experts van TNO, Meta en de SER ons voor het eerst mee in de wereld van de Metaverse. De Metaverse sessie tijdens het Jaarfestival is het slotstuk in een drieluik georganiseerd door ECP. Op 20 oktober is een tweede deelnemersspecial over Metaverse georganiseerd waarin het ‘hoe’ centraal stond: hoe maken we Metaverse betrouwbaar, ethisch en maatschappelijk?  

Tijdens het ECP Jaarfestival zetten we deze lijn door en brengen we de theorie naar de praktijk. Wat is er nodig om de regie te houden in de ontwikkeling van Metaverse? Hoe verbinden we de vele initiatieven aan elkaar en welke onderwerpen moeten bovenaan de lijst staan om mee aan de slag te gaan? Marloes Pomp, Aragorn Meulendijks en Tijs Koops zijn sprekers bij deze sessie. Denk en doe mee tijdens de Metaverse sessie op het ECP Jaarfestival! 

Drie redenen om naar deze sessie te gaan op het ECP Jaarfestival.